۱- بدهکاران برای ارائه درخواست خود تا پایان خرداد ۹۹ فرصت دارند.
۲- بانک‌ها باید ظرف ۲ ماه پس از درخواست بدهکاران و نهایتاً تا پایان مرداد ۹۹ مانده بدهی آنان را اعلام کنند.
۳- بدهکاران برای تسویه نقدی بدهی خود بدون سود مرکب تا پایان آذر ۹۹ فرصت دارند.
🔸بر اساس این بخشنامه، کلیه مهلت‌های قانونی ۳ ماه تمدید شده است.