حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست به طور کلی حسابرسی تامین اجتماعی به منظور رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت هایی که دارای پرونده در تامین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی انجام میگیرد در این مقاله شما را با بیمه تامین اجتماعی حسابرسی بیمه تامین اجتماعی آشنا می نماییم.

 

 

بیمه تامین اجتماعی چیست؟

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست این بیمه درواقع بر پایه قوانین کار در ایران است که در راستای حمایت از حقوق کارگران به تصویب رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های کشور از کارگران، کارمندان و کارکنان اداره جات و کارخانجات به همراه افراد عادی که در جامعه مشغول به فعالیت مثبت هستند حمایت می‌کنند تا در زمان بازنشستگی از مستمری و در زمان کار از خدمات درمانی بهره مند شوند.

بر طبق قوانین بیمه تأمین اجتماعی طبق قانون همانگونه که یک شرکت یا کارگاه ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود است، باید حق بیمه آن‌ها را نیز پرداخت کند. موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی وظیفه دارد تا از این موضوع اطمینان پیدا کند.

 

 

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست به طورکلی رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت‌هایی که دارای پرونده در تأمین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی را «حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی» می‌نامند. در این حسابرسی، اسنادمالی کارگاه‌ها که مرتبط با حساب‌های هزینه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند. حسابرسی بیمه معمولاً در دوره‌های چند ساله انجام می‌گیرد و تمرد از آن طبق قانون مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

 

 

ماده 28 و 38 تامین اجتماعی چیست؟

دو ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی در واقع اساس کار حسابرسی بیمه را مشخص می‌کنند. بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی که منابع در آمد سازمان را مشخص می‌کند، حق بیمه به میزان ‌سی درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده ‌بیمه شده و بیست درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله ‌دولت تأمین خواهد شد. درحال حاضر حق بیمه سهم کارفرما با احتساب بیمه بیکاری به بیست و سه درصد افزایش یافته است.

 

هدف از حسابرسی بیمه ای چیست؟

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست

به طور کلی با توجه به ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی که به آن اشاره کردیم. هدف از حسابرسی بیمه‌ای را می‌توان به 2 بخش کلی تقسیم کرد:

  1. اطمینان از رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان کارگاه‌ها توسط کارفرمایان

سازمان با رسیدگی به دفاتر قانونی و مدارک مرتبط به لیست بیمه و حتی در مواردی لیست مالیات شرکت‌ها، رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان را کنترل می‌کند.

  1. اطمینان از اجرای قوانین تأمین اجتماعی (ماده 38)

رسیدگی کنندگان و حسابرسان تأمین اجتماعی به دقت قراردادها، پرداخت‌های کارمزد، صورتحساب دارای کارمزد را بررسی می‌کنند تا همه کارکنان قراردادی نیز طبق ماده 38 حقوق بیمه‌ای خود را دریافت کنند.

 

 

بیشتر بدانید: انواع مالیات در ایران

 

 

موسسه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیستحسابرسی بیمه تأمین اجتماعی طبق قانون بر عهده موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی قرار دارد. این موسسه حرفه‌ای‌ترین و تخصصی‌ترین موسسه حسابرسی بیمه‌ای کشور است. مأموریت این سازمان انجام بازرسی از دفاتر قانونی بیمه‌ای و همچنین انجام امور حسابرسی داخلی بخش‌ها و واحدهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی متناسب با نیاز سازمان، به همراه ارائه کلمه خدمات مشاوره‌ای در زمینه حسابرسی مالی، مالیاتی و بیمه‌ای است.

موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی تلاش می‌کند به عنوان اصلی‌ترین مرجع، حسابرسی بیمه، در تلاش است تا انصاف و عدالت را رعایت کند و به حمایت از کارکنان، کارمندان و کارگرانی که طبق قانون تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند به بپردازد.

 

 

کلام آخر

شرکت حسابداری و حسابرسی چرتکه پلاس آماده ارائه خدمات در امور حسابداری و حسابرسی اظهارنامه مالیاتی و سایر امور مالی می باشد شما می توانید جهت دریافت از مشاورین متخصصین شرکت چرتکه پلاس با شمارهای زیر تماس حاصل فرمایید.

09900300025

09900300026