🔹رئیس کل سازمان امور مالیاتی زمان نهایی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی را اعلام کرد.

🔹به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: صاحبان مشاغل به جای پایان خرداد ماه هر سال امسال تا پایان مرداد ماه و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند.

🔺🔺توضیح اینکه موعدهای تمدیدی از این حیث و دیگر موارد مرتبط قبلا طی بخشنامه مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.