مهلت تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

مهلت تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی برای تمامی مشمولان تا 31 تیر ماه می باشد و تمامی اشخاص حقوقی تا پایان تیر فرصت دارد تا اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و به سازمان امور مالیات کشور ارسال نمایند. تمامی مودیان پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی باید با نام کاربری و کلمه عبوری دریافتی، در سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی وارد نسبت به تکمیل اطلاعات عملکردی خود اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی به کسانی گفته می شود که وجود شخصیتی ندارند و مربوط به افراد نمی شود و مربوط به سازمان ها، شرکت ها و مشاغلی است که مشمول قانون مالیات می باشند. اشخاص حقوقی در تاریخ تعیین شده توسط سازمان امور مالیات کشور یعنی از اول تیرتا 31 تیر فرصت دارند با توجه به مستندات و مدارک موجود، تمامی درآمدها، سود و زیان و وضعیت اقتصادی خود را از اول فروردین تا پایان اسفند سال قبل در قالب یک اظهارنامه مالیاتی تکمیل نمایند.

اظهارنامه مالیاتی اکثر شرکت ها و سازمان های مشمول مالیات توسط حسابدارهای همان شرکت تکمیل می شوند اما اگر برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی به مشاوره نیاز دارید، می توانید از خدمات مشاوره حسابداری تیم چرتکه پلاس استفاده نمایید. چرتکه پلاس دارای یک تیم تخصصی در زمینه حسابداری، حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی و … دارد و شما در هر زمانی می توانید از خدمات این مجموعه استفاده نمایید.

مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی

مهلت تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

 • ورود به سامانه (سایت سازمان امور مالیات کشور) با نام کاربری و کلمه عبور دریافت شده از سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
 • ثبت اظهارنامه در سامانه و ورود به محتوای اظهارنامه از طریق عملیات مشاهده
 • تکمیل جداول مالی و ترازنامه توسط مودیان حقوقی
 • چاپ و بررسی نسخه پیش نویس
 • تایید نهایی اطلاعات
 • دریافت کد رهگیری
 • صدور الکترونیکی قبض مالیاتی
 • امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی

توجه داشته باشید برای وارد کردن اطلاعات هر بخش به خوصو جداول مالی و ترازنامه نهایت دقت را داشته باشید و هر گونه اشتباه به صورت عمدی یا سهوی ممکن است باعث ایجاد مشکلات بزرگی شود و مودیان جهت بررسی های بیشتر به سازمان امور مالیات احضار شوند. جهت تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی حتما از افراد با تجربه در این زمینه کمک بگیرید تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

مهلت تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

 • در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی می شود.
 • اگر اشخاص حقوقی یا حقیقی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند اما درآمد خود را کمتر از آن چه می باشد اعلام کنند، جریمه آنان 30 درصد مالیات کتمان شده خواهد بود.
 • نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری در دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه افاتر مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهد بود.
 • مودیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد علائه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودگی نمی باشد، تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد تکمیل اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی می توانید با تیم حسابداری چرتکه پلاس تماس گرفته تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025

مهلت تکمیل اظهارنامه اشخاص حقیقی