مالیات های مستقیم

مالیات به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود که در این مطلب قصد داریم به مالیات های مستقیم بپردازیم. به زبان ساده مالیات های مستقیم مالیات هایی است که به صورت مستقیم و بدون واسطه از درآمد و دارایی اشخاص اخذ می شود و مفهوم مالیات این است که یک هزینه اجتماعی می باشد که شهروندان یک جامعه برای بهره برداری و استفاده از امکانات موجود و فراهم آوردن امکان جایگزینی این امکانات، آن را می پردازند.

مالیات مستقیم توسط ماموران اداره مالیات کشور به صورت مستقیم اخذ می شود و تمامی کسانی که در داخل ایران و هم در خارج از ایران از درآمد کافی برخوردار باشند مشمول مالیات بر درآمد هستند و طبق قانون باید هر سال مالیات های خود را بپردازند. مالیات فقط مربوط به درآمد اشخاص نمی باشد و افرادی هم که در ایران دارای اموال و دارایی مانند ملک، خودرو و … می باشند شامل قانون مالیات می شوند. اگر قصد تسلیم اظهارنامه مالیاتی را دارید می توانید از تیم تخصصی چرتکه پلاس در این زمینه کمک بگیرید و و تیم ما همه روزه آماده ارائه خدمات حسابداری، حسابرسی، اظهارنامه و … به شما می باشند.

اظهارنامه مالیاتی

دسته های مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم

  • مالیات مقرر بر دارایی اشخاص

مالیات مقرر بر دارایی اشخاص به چندین دسته گوناگون تقسیم می شود که برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مالیات بر ارث: به مالیاتی گفته می شود که پس از مرگ بر دارایی او که به وراث وی می رسد تعلق می گیرد. هر کدام از وراث به نسبت نوع مال و طبقه ای که از ارث دارند، باید میزان مشخصی از مالیات را برای انجام انتقال ماترک متوفی بپردازند و این مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیم می باشد.

مالیات بر تمبر: به مالیاتی گفته می شود که از راه چسباندن و باطل کردن تمبرها بر روی سندها برای رسمیت بخشیدن به آن ها از شخص پرداخت کننده دریافت می گردد و مالیات بر تمبر نام دارد.

  • مالیات مقرر بر درآمد اشخاص

مالیات مقرر بر درآمد اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران که از درآمد کافی برخوردار باشند، باید مالیات آن را بپردازند و حتی اگر شخصی در خارج از ایران در آمد داشته باشد و یا شخص ایرانی نباشد ولی در داخل ایران درآمد داشته باشد شامل قانون مالیاتی می شود. مالیات مقرر بر درآمد اشخاص باید در مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب اظهارنامه مالیاتی انجام شده و ارسال شود. این نوع مالیات از طریق دو روش دریافت می شود:

روش اول: در روش اول مالیات هر یک از انواع درآمدها به صورت جداگانه دریافت می شود و امکان دارد نرخ و قوانین مالیاتی مختلفی بر هر کدام از انواع درآمد منظور شود.

روش دوم: مالیات از مجموع کل منابع درآمدی افراد دریافت می شود و در این روش از کل درآمدی که در یک سال جمع آوری می شود کسر می گردد.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

باب ها و ماده های مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم

باب اول

  • ماده 1

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مال در ایران باید مالیات بپردازند.

مالیات بر آمدهای داخلی افراد حقیقی یا درآمدهایی که از خارج دریافت می کنند تعلق می گیرد.

اگر فردی در خارج از ایران ساکن باشد ولی منابع درآمدی در ایران داشته باشد شامل مالیات می شود.

تمامی اشخاص حقوقی در ایران که درآمدهای داخلی و خارجی دارند شامل مالیات می شوند.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی که در داخل ایران منابع درآمدی دارند شامل مالیات می شوند.

  • ماده 2: افرادی که شامل قانون مالیات نمی شوند.

وزارت خانه ها و موسسات دولتی

شهرداری ها

بنیادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز

دستگاه ها و ادارات مختلف که دولت منابع تامین هزینه های آن ها را به عهده دارد.

باب دوم: مالیات مقرر بر دارایی

مالیات مقرر شده بر ارث

مالیات سالانه مقرر بر املاک

حق تمبر

باب سوم: مالیات بر درآمد

مالیات حقوق

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات مشاغل

مالیات کشاورزی

مالیات بر درآمد شامل املاک

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025