مالیات بر درآمد کشاورزی

همان طور که در فعالیت های دیگر نیز مشاهده می شود، دولت وظیفه دارد که مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه تمامی فعالیت های کشاورزی و رشته های آن داشته باشد. مالیات بر درآمد کشاورزی، موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم می باشد و افراد مذکور در این ماده از پرداخت مالیات حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و همچنین فعالیت های وابسته به آن معاف می باشند.

مالیات بر درآمد کشاورزی همان گونه که در سایر فعالیت ها مشاهده می گردد، دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد، معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می دهد که بر اساس قانون مالیات های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد لذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد، گرفتن مالیات از این بخش توصیه نمی گردد.

کشاورزان طبق قانون مالیاتی کشور، معاف از هرگونه پرداخت مالیاتی هستند و هر نوع از مشاغل مرتبط با کشاورزی معاف از مالیات است که عبارتند از:

 • کشاورزی
 • پرورش زنبور
 • ماهیگیری
 • باغداری
 • پرورش کرم ابریشم (نوغانداری)
 • احیاء مراتع و جنگل ها
 • دامپروری
 • پرورش طیور
 • پرورش ماهی
 • نخیلات (باغات خرما)

اظهارنامه مالیاتی

چه کسانی معاف از مالیات بر درآمد کشاورزی نیستند؟

مالیات بر درآمد کشاورزی

فقط تولید کنندگان معاف از مالیات بر درآمد کشاورزی هستند. افرادی که محصولات کشاورزی را خرید کرده و به صورت عمده می فروشند به هیچ وجه شامل معاف از مالیات بر درآمد کشاورزی نمی شوند و موظف به پرداخت مالیات هستند.

همچنین در بهمن سال 98 طبق لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم در بخش فعالیت های کشاورزی افرادی که بالای 60 میلیون تومان درآمد داشته باشند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد کشاورزی می شوند. طبق این اصلاحیه جدید، مالیات سالانه درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی و کلیه ی زیر بخش های آن تا 60 میلیون تومان به نرخ صفر است و مازاد آن طبق مقررات فصل های 5 تا 7 مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می شود.

مالیات بر درآمد کشاورزی همان گونه که در سایر فعالیت ها مشاهده می گردد، دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد، معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بخشودگی جرایم مالیاتی

فعالیت های کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی

مالیات بر درآمد کشاورزی

به طور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانان اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری و دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد.

 • معافیت مالیات بر درآمد کشاورزی

طبق ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه فعالیت آن ها ضرورت داشته باشد معلوم و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 • مالیات بر درآمد دامپروری

این زیر بخش را می توان به دو دسته سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده می باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در ناقض خواهد بود چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت. ضمن این که انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملاً امکان پذیر نخواهد بود.

اما از قسمت صنعتی به دلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات بر درآمد کشاورزی از این قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این بخش نیز کاهش یابد.

 • زیر بخش جنگل ها مراتع

زیر بخش امور مربوط به جنگل ها جنگلداری و مراتع با چراگاه ها را در بر می گیرد و بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع آوری محصولات یا هرنوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت عنوان قرار می گیرد.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025