شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی برای گرفتن برخی امتیازها باید مالیات هایی که در قانون برای آنها وضع شده است را به موقع پرداخت کنند که تحت عنوان مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد. پس شرکت ها باید بدانند که چه نوع مالیات هایی را باید پرداخت کنند، تا از مزیت ها محروم نشوند و جریمه های سنگینی را نیز محتمل نشوند. در کل تمامی شرکت هایی که نام آن ها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است، طبق قانون سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد شرکت ها می باشند. شرکت ها در قبال درآمدی که به دست می آورند، در غالب اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات می شوند.

شرکت ها باید در ابتدا دفتر قانونی را تنظیم کنند و بر اساس آن در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور کنند. همچنین شرکت هایی که فعالیتی ندارند و گردش مالی آن ها صفر است نیز ملزم به ارسال اظهارنامه هستند. شرکت ها نیز باید حوزه مالیاتی خود را مشخص کنند و برای تعیین میزان مالیات بر درآمد شرکت ها لازم است سال مالی آن شرکت تعیین شود. در این صورت تمام مالیات های پرداختی یک شرکت طی دوره زمانی سال مالی که که مشخص شده است، تعیین تکلیف می شود. در یک سال مالی، شرکت تمام عملکرد خود را در غالب ثبت دارایی و صورت حساب سود و زیان در اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تسلیم می کند تا میزان مالیات بر درآمد شرکت ها مشخص شود .

انواع مالیات بر درآمد شرکت ها و وظایف آن ها

مالیات بر درآمد شرکت ها

به طور کلی شرکت ها باید چند نوع مالیات پرداخت کنند که مهم ترین آنها مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است. نوع مالیاتی که شرکت ها پرداخت می کنند به نوع شرکت نیز بستگی دارند و همه شرکت ها صرفا مالیات های مشابه پرداخت نمی کنند.

  • مالیات بر درآمد

بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی، از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات گرفته می شود؛ زیرا طبق ماده 1 قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات بر درآمد شرکت ها است. شرکت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی، باید مجموع درآمدهای خود را محاسبه کرده و پس از کسر معافیت ها، مالیات بر درآمد شرکت ها مربوط به آن را بپردازند.

  • مالیات بر عملکرد

یکی از مالیات هایی که شرکت ها ملزم به پرداخت آن هستند، مالیات بر عملکرد بوده که به نحوه عملکرد شرکت و سود و زیاد آن بستگی دارد. این نوع مالیات از نوع مالیات های مستقیم بوده که بر اساس قوانین مقررات سازمان امور مالیاتی، همه شرکت ها ملزم هستند که میزان درآمد و هزینه های شرکت را طی یک سال مالی به ثبت برسانند و بر اساس آن صورت حساب سود و زیان را مشخص کنند.

  • مالیات اموال و املاک

شرکت ها همچنین در برابر املاک و اموالی که دارند باید مالیات بر درآمد شرکت ها مربوط به آن را پرداخت کنند. این موضوع در بند 1ماده 1 قانون مالیات های مستقیم به صراحت بیان شده است. اموال و دارایی مثل سرمایه شرکت، به طوری که میزان پرداخت مالیات بر سرمایه شرکت به میزان نیم در هزار، نسبت به ارزش اسمی سهام ثبت شده در هنگام تاسیس شرکت یا در هنگام افزایش سرمایه است.

  • پرداخت مالیات های تکلیفی

علاوه بر مالیات بر عملکرد که بر اساس میزان فعالیت و سودی شرکت تعیین می شود، شرکت ها ملزم به پرداخت نوع دیگری از مالیات به نام مالیات تکلیفی نیز هستند. در خصوص مالیات تکلیفی، شرکت ها باید در موعد مقرر وظیفه ای کسر و پرداخت مالیات بر درآمدش شرکت ها از حساب های مربوط را انجام دهند.

  • مالیات بر ارزش افزوده

شرکت ها مکلف به پرداخت مالیاتی دیگر به نام مالیات بر ارزش افزوده هشتند که نوع وصول آن راحت تر از دیگر مالیات ها است و به همین جهت اهمیت ویژه ای برای دولت دارد. ارزش افزوده در واقع ارزشی است که در فرآیند تولید ایجاد می شود، به این صورت که در هر مرحله از تولید، کالا به واسطه موادی که به آن اضافه می شود و کاری که بر روی آن انجام می شود ارزش بالاتری را ایجاد می‌کند.

انواع فرم های مالیاتی

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025