⭕️ با توجه به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ؛

🌀 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۸ ، تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ تمدید گردیده است .

🔺🔺ضمناً در خصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ( که تا ۱۵ فروردین ۹۹ می باشد ) صرف نظر از اینکه عمدتا تا پایان فروردین تمدید می شود فعلاً اطلاعیه یا بخشنامه ای صادر نشده است/ منتظر صدور بخشنامه در همین هفته باشید