زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی

بسیاری از افراد سوالاتی در مورد زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی داشته اند و این که اگر در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال نکنیم چه عواقبی دارد. اظهارنامه مالیاتی هر ساله باید توسط افراد و مشاغلی که شامل مالیات می شوند تکمیل و به سازمان امور مالیات ارسال شود و این کار هر سال در زمان مشخصی انجام می شود و تمامی مشمولین باید برای انجام آن اقدام نمایند. زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه می باشد و تمامی مودیان باید تا قبل از این تاریخ جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

زمان تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریور ماه می باشد و تا قبل از این تاریخ تمامی اشخاص حقوقی باید جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به سازمان امور مالیات اقدام نمایند و هر گونه اظهارنامه بعد از تاریخ اعلام شده مورد قبول سازمان امور مالیات نمی باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی باید هر ساله میزان درآمد و حساب سود و زیان خود را از اول فروردین ماه تا آخر اسفند در قالب یک اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی مشور ارسال نمایند و تکمیل اظهارنامه مالیاتی باید بر اساس مستندات و مدارک باشد.

برای تکمیل اظهار نامه مالیاتی باید میزان درآمد و حساب سود و زیان سال گذشته را در سال جدید ارسال نمایید و به طور مثال برای ارسال اظهارنامه مالیاتی در سال 1400، می بایست تمامی مستندات و مدارک درآمد و حساب سود و زیان از فروردین سال 1399 تا پایان اسفند ماه همان سال را ارائه نمایید. اگر در تکمیل اظهارنامه مالیاتی به مشاوره نیاز دارید می توانید از تیم تخصصی چرتکه پلاس در این زمینه کمک بگیرید و می توانید تکمیل اظهارنامه مالیاتی را به دست کارشناسان ما سپرده تا به صورت اصولی و صحیح تکمیل و به سازمان امور مالیات ارسال شود.

گروه های اظهارنامه مالیاتی

زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اظهارنامه های مالیاتی به چندین گروه و دسته تقسیم می شوند و اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به این که در چه دسته و گروهی هستند باید اظهارنامه خود را ارسال نمایند. اظهار نامه مالیاتی به سه گروه زیر تقسیم می شود:

  • اظهارنامه مالیاتی گروه اول

اشخاص حقیقی گروه اول مالیاتی به صاحبان مشاغلی گفته می شود که از نظر فعالیتی جزء یکی از گروه های نام برده باشند:

دارندگان کارت بازرگانی

صاحبان بیمارستان و کلینیک های تخصصی

صاحبان هتل های سه، چهار و پنج ستاره

صاحبان کارخانجات، واحدهای تولیدی و معادن

صاحبان فروشگاه های زنجیره ای

صاحبان صرافی

  • اظهارنامه مالیاتی گروه دوم

اشخاص حقیقی گروه دوم به افرادی گفته می شود که میزان درآمد آن ها بین 10.000.000.000 میلیارد ریال تا 30.000.000.000 میلیارد ریال باشد.

  • اظهارنامه مالیاتی گروه سوم

اگر اشخاص حقیقی جزء گروه های اول و دوم نباشد، جزء گروه سوم هستند و باید در تاریخ تعیین شده اظهارنامه مالیاتی گروه سوم را به همراه مستندات و مدارک به سازمان امور مالیات ارسال نمایند.

دسته بندی اظهارنامه مالیاتی

زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی گروه اول، دوم و سوم به دو دسته تقسیم می شود که دسته اول انفرادی و دسته دوم مشارکتی می باشد. در دسته اول یعنی اظهارنامه مالیاتی انفرادی، افرادی که بدون شرکت صاحب یک شغل می باشند با توجه به گروه های اول، دوم و سوم باید اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیاتی نمایند. زمانی که شما وارد سامانه جهت تکمیل اظهارنامه می شوید از شما یک سوال پرسیده می شود که “آیا شریک دارید” و در صورتی که به صورت انفرادی فعالیت می کنید باید گزینه خیر را انتخاب کنید.

در دسته اظهارنامه مشارکتی افرادی که به صورت اشتراکی صاحبان مشاغل هستند باید اقدام به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی نمایند و در این دسته نیازی نیست هر نفر اظهارنامه را ارسال کند و فقط یکی از افراد می تواند این کار را انجام دهد و در گزینه ای که از شما سوال می شود “آیا شریک دارید؟” باید گزینه بله را انتخاب نمایید.

اظهارنامه مالیاتی گروه سوم