حقوق و دستمزد: کارفرمای یک مجموعه در ازای خدمات و فعالیت کارگر یا کارمند مجموعه خود مبلغی را به او پرداخت می کند که به آن حقوق یا دستمزد می گویند.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم ماده 197 اشخاص حقیقی و حقوقی باید لیست حقوق کارکنان خود را به سازمان مالیاتی تحویل دهند. این لیست بایستی طی سی روز به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور تحویل داده شود . هرگونه عدم ارسال یا تاخیر در ارسال لیست حقوق و دستمزد و همچنین تاخیر در پرداخت مالیات مذکور مشمول جریمه خواهد شد که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: مالیات بر درآمد حقوق

جرائم بیمه و مالیات عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد

مودی موظف است برای ارسال لیست حقوق و دستمزد طبق قوانین و مقرراتی که در سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در نظر گرفته شده عمل کند.

جرائم تامین اجتماعی

جرائم تامین اجتماعی در این زمینه به دو دسته تقسیم می شود:

  1. جریمه عدم تسلیم یا تاخیر در ارسال لیست به تامین اجتماعی
  2. جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی

 

جریمه عدم تسلیم یا تاخیر در ارسال لیست به تامین اجتماعی

در صورتی که کارفرما تا پایان ماه بعد لیست حقوق و دستمزد کارکنان را به تامین اجتماعی ارسال نکند یا با تاخیر ارسال کند بر اساس قانون مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات حقوق خواهد بود.

جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه 2% به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد و اگر کارفرما قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت ها معوقه اقدام نماید از 40% بخشودگی جرائم برخوردار می شود.

 

جرائم در سازمان امور مالیاتی

بر اساس ماده 86 قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد، ضمن تسلیم فهرست حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

بر اساس تبصره یک ماده 177 قانون مالیات های مستقیم، هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهار نامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل رسمی گردد، اولین روز بعد از تعطیلی یا تعطیلات مهلت موعد مقرر جهت تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

بر اساس قانون 197 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند در صورتی که از تسلیم آن ها در موعد مقرر خودداری یا خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هرحال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود.

بر اساس ماده 199 قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقوقی یا حقیقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جریمه ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.

 

خدمات چرتکه پلاس

در مجموعه خدمات مالی حسابداری چرتکه پلاس، گروهی از فارغ التحصیلان برجسته کشور با بیش از 15 سال سابقه مفید در شرکت های معتبر گرد هم آمدند تا با بهره گیری از دانش و تجربه خود به شرکت ها و مؤسسات مختلف از قبیل شرکت های تجاری، کارگاه های صنعتی و تولیدی، شرکت های خدماتی، مؤسسات آموزشی و استارتاپ ها خدمات مالی ارائه نمایند.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025