اظهارنامه مالیاتی پزشکان

مطابق بند های <<ی>> و <<ک>> تبصره 6 لایحه بودجه سال 99 کل کشور، پزشکان مشابه بودجه 98 به استفاده از دستگاه کارتخوان موظف شدند و با توجه به تراکنش های صورت گرفته از این کارتخوان ها اظهارنامه مالیاتی پزشکان صادر می گردد. در ابتدا لازم دیدیم که انواع پرداخت مالیات پزشکان را برای درک صحیح تر توضیح دهیم. پزشکان تا پیش از قانون بودجه 98 و دستور العمل جدید ابلاغی به موجب بخشنامه مورخ 31/ 02/ 1398، به لحاظ قانونی از دو منبع مشمول مالیات می شدند: مالیات حقوق و مالیات مشاغل.

توضیح اینکه در حالت اول، پزشکی که در رابطه کاری با یک مرکز درمانی است و کارگر آن مرکز (کارفرما) محسوب می شود مشمول مالیات حقوق می شود و کارفرما (مرکز درمانی) موظف است حسب تکلیف ماده 86 ق.م.م، هر ماه مالیات کارگر (پزشک) را کسر و به حساب سازمان واریز نماید. حالت دوم هم زمانی است که پزشک در مطب شخصی خود و به صورت مستقل و بدون اینکه در خدمت شخص دیگری کاری کند، بیماران را ویزیت و معالجه می کند و از این طریق کسب درآمد می کند. در این فرض، درآمد پزشک، مشمول اظهارنامه مالیاتی پزشکان بوده و او مکلف است ضمن ارسال اظهارنامه در خردادماه هر سال، مالیات سالانه خود را به سازمان بپردازد.

مالیات بر درآمد حقوق پزشکان

اظهارنامه مالیاتی پزشکان

مالیات بر درآمد حقوق برای پزشکانی است که با مراکز درمانی رابطه استخدامی داشته باشند و به عبارتی کارمند آنجا باشند. به طور کلی تعریف مالیات بر درآمد حقوق مطابق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم عبارت است از درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقوقی و حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد بدست می آورد. طبق تبصره ماده 82 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور چه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

منظور از درآمد مشاغل پزشکی، درآمدی است که پزشکان سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. پزشکی که دارای مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تأسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

  • مالیات پزشکان چند درصد است

اظهارنامه مالیاتی پزشکان برابر است با 10 درصد حق الزحمه پزشک ها به عنوان مالیات علی الحساب که باید پرداخت شود. علاوه بر دو نوع مالیاتی که در بخش قبل توضیح داده شود و به صورت سالانه از سوی پزشکان باید پرداخت شود، مالیات علی الحساب دیگری هم تعریف شده است. آنچه که به عنوان مالیات پزشکان در نظر گرفته شده به این صورت است که آنها باید معادل 10 درصد حق الزحمه خود را به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت کنند. دولت در ابتدا پزشکان را ملزم به ثبت نام و استفاده از دستگاه کارتخوان کرد تا از این طریق بتواند در درآمدی و در واقع میزان درآمد آنان را تشخیص دهد و میزان مالیات را بر اساس آن تعیین کند.

  • معافیت مالیاتی پزشکان به چه صورت است؟

پزشکان نیز مشمول معافیت مالیاتی می شوند و از این قاعده مستثنا نیستند. همانطور که کارکنان دولت در صورتی که درآمدی سالانه آنها به 32 میلیون تومان برسد از پرداخت مالیات معاف می شوند؛ پزشکان نیز اگر سالانه 32 میلیون تومان درآمد داشته باشند از اظهارنامه مالیاتی پزشکان معاف هستند. بنابراین همانطور که می بینید فرقی بین پزشکان با دیگر مشاغل وجود دارد و همه اقشار درآمدی مشمول معافیتت مالیاتی هستند. با این حساب اگر پزشکی گردش مالی تا سقف 33 میلیون تومان در سال داشته باشد نیاز است که اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان کنند و پرداخت مالیات ندارد و در واقع معاف از اظهارنامه مالیاتی پزشکان است.

مالیات بر درآمد

مالیات دندانپزشکان

اظهارنامه مالیاتی پزشکان

دندان پزشکان نیز بابت درآمدی که از تخصص خود کسب می کنند باید به سازمان امور مالیاتی، مالیات بپردازند. همانند دیگر مشاغل پزشکی، مالیات دندان پزشکان نیز به این صورت است که اگر به استخدام مراکز درمانی درآمد باشند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند و از میزان حقوقی که به آن ها پرداخت می شود، درصدی به عنوان مالیات کسر می شود. همچنین اگر یک دندانپزشک به صورت فردی و مستقل اقدام به کسب درآمد کنند یا خود دارای مطب باشد، در این صورت مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود.

آنچه که مشخص است این است که دندان پزشکان چه به استخدام مرکزی درآمده باشند چه به صورت مستقل مشغول به کار باشند باید درآمد و مخارج خود را طبق اظهارنامه مالیاتی پزشکان به ثبت برسانند که بر اساس آن پرداخت کنند. اگر دندان پزشکان در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان خود کنند می توانند از معافیت های مالیاتی که برای آنها در نظر گرفته می شود برخوردار شوند. پزشکان به دلیل درآمد بالایی که دارند شاید این سوال را در ذهن بسیاری ایجاد کنند که آیا آن ها نیز مالیات پرداخت می کنند یا خیر. ما پاسخ دادیم که پزشکان نیز مانند دیگر مشاغل مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و از این قاعده مستثنا نیستند.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025