معافیت مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم که تحت نظارت سامان امور مالیاتی کشور است، معافیت های مالیاتی شامل 14 ماده قانونی را که به سبب آن ها افراد از پردخت مالیات معاف می شوند به شرح زیر معرفی می نماید.

در معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذارن مناطق کمتر توسعه یافته ، فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی در واحد های تولیدی یا معدنی که از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و نیز در آمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، و مراکز اقامتی گردشگری، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال معافیت مالیاتی می گردد.

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده نرسیده باشد، صفر خواهد بود و بعد از آن، مالیات با نرخ های مقرر در قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور با نرخ صفر و پنجاه درصد باقی مانده نیز با نرخ های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه یافته و سپس صددرصد مالیات طبق قانون دریافت می شود.

اظهارنامه مالیاتی

معاوفیت های مالیاتی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و کشاورزی

معافیت مالیاتی

همه درآمدهای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها مشمول معافیت مالیاتی هستند.

  •  معافیت مالیاتی مدارس خاص نگهداری معلولین ذهنی

تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مهد های کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها مشمول معافیت مالیاتی هستند.

همچنین بر اساس قوانین، درآمد مؤسسات نگهدازی معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند، به علاوه باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی شامل هیج مالیاتی نمی گردد و مشمول معافیت مالیاتی هستند .

  • معافیت مالیاتی درمانی افراد و خانواده ها

هزینه های درمانی پرداختی از سوی مؤدیان مالیاتی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در داخل ایران طی یک سال مالیاتی به شرط پانکه مؤدی گواهی پرداخت وجه را ارائه نماید و چنانچه به تآیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد، معاف از مالیات است.

همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. این در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توان بخشی آنان نیز صدق خواهد کرد. به زبان ساده پرداخت های شخص از درآمد سرانه وی کسر شده و به سبب پایین آمدن دریافتی، وی از مالیات معاف خواهد شد.

معافیت های مالیاتی سود ابزاری؛ 50 درصد معافیت مالیاتی قانونی

معافیت مالیاتی

آن قسمت از سود ابزاری شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحد های جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50 درصد معافیت مالیاتی برخوردار است. شرط این موضوع این است که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد های صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه مربوطه گرفته باشد.

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابزاری همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل این قانون بهره مند شود.

اظهارنامه مالیاتی پزشکان

  • معافیت های مالیاتی اماکن زیارتی و مذهبی

موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعضیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خمینی ( ره) مساجد حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه مشمول معافیت مالیاتی هستند.

معافیت های مربوط به صنعت کشاورزی

به موجب قانون مالیات های مستقیم، کلیه فعالیت های کشاورزی، دام پروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و ماهیگیری، نوغان داری، احیای، مراتع و جنگل ها و انواع باغات مشمول معافیت مالیاتی هستند. همچنین کلیه افراد حقیقی و حقوقی هم بعد از شروع فعالیت در حوزه مذکور می توانند از این معافیت ها استفاده کنند.

  • درآمد حاصل از اجاره

بر اساس قانون، فردی که به جز اجاره درآمدی ندارد و در صورتی که اجاره دریافتی وی تا سقف مالیاتی باشد، مشمول معافیت مالیاتی هستند.. اساس قانون، حقوق بازنشتگی، سود ناشی از سپرده های بانکی، هرگز درآمد تلقی نمی شود.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025