مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقوقی و حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد بدست می آورد، مالیات بر درآمد حقوق تعلق می گیرد. طبق تبصره ماده 28 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور چه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

سر فصل های متفاوت را در این زمینه باید توضیح دهیم که در این مقاله و مقاله های بعدی ارائه می دهیم تا بتوانیم تمام جنبه های مالیات بر درآمد حقوق را بصورت کامل تعریف نماییم. این سرفصل ها شامل موارد زیر می باشد:

 • درآمد حقوق
 • چگونگی تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی
 • اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق
 • درآمد مشمول مالیات حقوق
 • معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
 • نرخ مالیات بر درآمد حقوق
 • تکالیف مودیان و پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد حقوق
 • وظایف و اختیارات اداره امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر درآمد حقوق
 • درآمد حقوق
 • مالیات بر درآمد حقوق مطابق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم

اظهارنامه مالیاتی

تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی

مالیات بر درآمد حقوق

گاهی اوقات درآمدهایی غیر نقدی نیز به همراه دریافتی های شخص حقوق بگیر به او ارائه می شود و به عبارتی دیگر، در کنار درآمدهای نقدی، اقلام غیر نقدی نیز به حقوق بگیر می دهند که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد که برای محاسبه درآمد های غیر نقدی به معادل نقدی آن طبق تبصره ماده 83 قانون مالیات مستقیم، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق را به اینصورت محاسبه و تقویم می نمایند:

 • مسکن با اثاثیه معادل 25% و مسکن بدون اثاثیه معادل 20% حقوق مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیات مستقیم) درماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
 • اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیات مستقیم) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

درآمدهای حقوق معاف از مالیات

باید توجه داشته باشید که برخی از درآمدهای کسب شده از طریق مشاغل مختلف، از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف هستند که این درآمدها شامل موارد زیر است:

 • درآمدهای حاصل از مأموریت سیاسی خارجی در ایران
 • درآمدهای حاصل از مأموریت های کنسولی خارجی در ایران
 • درآمد کارمندان مؤسسات فرهنگی دولت خارجی در ایران
 • درآمد کارشناس خارجی که با موافقت دولت ایران به ایران اعزام شده است
 • حق مسکن در محل کارخانه برای کارگران
 • وجوه حاصل از بیمه بابت خسارت بدنی ایجاد شده
 • مزایای غیر نقدی دریافتی پرسنل نیروهای مسلح
 • هزینه سفر و فوق العاده مأموریت شغلی
 • هزینه درمان که کارفرما به کارگر پرداخت می کند

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارگران

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات به عنوان یک مسئله مهم برای تمامی مشمولان بوده و باید طبق بخشنامه به آن عمل شود. در میان افرادی که حقوق و دستمزد دریافت می کنند می توان به قشر کارگر اشاره کرد که این قشر دارای درآمد پایین تری نسبت به افراد دیگر هستند. هر ساله کارفرمایان تلاش می کنند تا با رعایت حقوق کارگران، میزان مالیات دریافتی کارگران را کاهش دهند. نمایندگان کارگران با تجمع در مجمع ساو سعی کنند تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم میزان مالیات را به شکل پایین تری در نظر بگیرند تا آسیب زیادی به قشر کارگر وارد نشود.

مالیات بر درآمد حقوق یکی از مالیات هایی است که دولت به صورت سالیانه از افراد دریافت می کند. با الکترونیکی شدن سامانه پرداخت مالیات، مشمولان رضایت بیشتری در این زمینه دارند چرا که با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت الکترونیکی، در وقت و هزینه های آن ها صرفه جویی می شود. هر سال با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم، میزان مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد تعیین می شود که متفاوت است.

تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد حقوق

کلیه اشخاص حقوقی موظف هستند حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی خود، نسبت به تعیین و پرداخت مالیات خود اقدام نمایند، (ماده 110 ق.م.م) به این صورت که مدارک زیر را به اداره امور مالیاتی محل اصلی فعالیت ارائه نمایند:

اظهارنامه عملکرد، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک

فهرست هویت شرکا و سهام داران و میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها

نکته: اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نیستند، برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات باید به سازمان مالیاتی واقع در تهران مراجعه نمایند . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

در مجموعه خدمات مالی حسابداری چرتکه پلاس، گروهی از فارغ التحصیلان برجسته کشور با بیش از 15 سال سابقه مفید در شرکت های معتبر گرد هم آمدند تا با بهره گیری از دانش و تجربه خود به شرکت ها و مؤسسات مختلف از قبیل شرکت های تجاری، کارگاه های صنعتی و تولیدی، شرکت های خدماتی، مؤسسات آموزشی و استارتاپ ها خدمات مالی ارائه نمایند.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025