اظهارنامه اشخاص حقیقی به دو صورت قابل تسلیم است:

  1. اظهارنامه انفرادی
  2. اظهارنامه مشارکتی (اظهارنامه شراکتی)

تعریف مشارکت: هرگاه چند شخص (حقیقی یا حقوقی) برای راه اندازی یک کسب و کار دور هم جمع شوند، با رعایت شرایطی مشارکت (مدنی) شکل می گیرد. شرایطی مثل سرمایه ها را به صورت مشاع با هم ترکیب کنند، هدف، انجام یک فعالیت معین بازرگانی، خدماتی و یا تولیدی به قصد کسب سود باشد، مدت زمان مشارکت محدود باشد و قراردادی مابین آن ها تنظیم شده باشد.

اظهارنامه مشارکتی به این معنا است که هرگاه کلیه شرکاء اشخاص حقیقی باشند، باید نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مشارکتی اشخاص حقیقی اقدام نمایند. در این حالت ارائه یک اظهارنامه کافی است و به عبارت دیگر، نیاز به تسلیم اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نخواهد بود.

در مجموعه خدمات مالی حسابداری چرتکه پلاس، گروهی از فارغ التحصیلان برجسته کشور با بیش از 15 سال سابقه مفید در شرکت های معتبر گرد هم آمدند تا با بهره گیری از دانش و تجربه خود به شرکت ها و مؤسسات مختلف از قبیل شرکت های تجاری، کارگاه های صنعتی و تولیدی، شرکت های خدماتی، مؤسسات آموزشی و استارتاپ ها خدمات مالی ارائه نمایند.

تفاوت مشارکت اشخاص حقیقی با شخصیت حقوقی

اظهارنامه مشارکتی

مشارکت اشخاص حقیقی در واقع جمع شدن چند شخص حقیقی همراه با سرمایه های نقدی و غیر نقدی شان برای آغاز یک کسب و کار است. به عبارت دیگر، ماهیت اشخاص در مشارکت مدنی همان شخص حقیقی است. اما شخصیت حقوقی یک ماهیت واحد است که از ابتدا مستقل از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن در نظر گرفته می شود . مشارکت اشخاص حقیقی با شخصیت حقوقی تفاوت های بسیاری دارد اما مهمترین تفاوت این دو آن است که مشارکت مدنی تابع قانون مدنی است، در صورتی که شخصیت حقوقی تابع قانون تجارت است. از جمله سیر تفاوت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نحوه تامین سرمایه و تقسیم سهم الشرکاء
  • مقدار سود و نحوه تقسیم آن
  • مدت زمان بقای قرارداد مابین شرکاء
  • نحوه تمدید مشارکت

مالیات بر درآمد شرکت ها

نکاتی درباره اظهارنامه شراکتی

اظهارنامه مشارکتی

قبل از تشکیل پرونده مالیاتی، شرکا باید یک نماینده (شریک مالی) از میان خود انتخاب نمایند. شریک اصلی می تواند شریک یا بالاترین سهم الشرکه باشد و از این به بعد کلیه امور مالیاتی از جمله تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات در سامانه ثبت نام الکترونیکی و اظهارنامه مشارکتی بر عهده شریک اصلی است. کلیه اطلاعات پرونده ای مودیان از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگذاری خواهد شد و به این ترتیب در واحد های مشارکتی، اطلاعات شرکا در همین سامانه استعلام و بارگذاری می شود. در صورت عدم نمایش برخی اطلاعات مربوط به شرکا، شریک اصلی باید نسبت به تکمیل و یا ویرایش اطلاعات لازم  در سامانه ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

در مورد اظهارنامه مشارکتی برای افراد متوفی باید توضیح دهیم که اگر یکی از شرکا قبل از آغاز سال عملکرد (طی دو سال قبل) فوت شده باشد، بقیه شرکا باید اظهارنامه مشارکتی اختیاری (بدون وجود نام متوفی در لیست شرکا) تسلیم نمایند و یا اگر یکی از شرکا طی سال عملکرد (ابتدای فروردین تا پایان اسفند سال قبل) فوت شده باشد، وارثان متوفی به لیست شراکت اضافه می شوند. پس بقیه شرکای حاضر در شرکت، در حالی که نام مودی متوفی با درصد سهم صفر و تاریخ فوت، در لیست شرکا وجود دارد، باید با رعایت شرایط زیر برای کل سال یک اظهارنامه مشارکتی تسلیم نمایند.

  1. بقیه شرکای حاضر در شراکت نوع شراکت را اختیاری انتخاب می کنند.
  2. وراث متوفی نوع شراکت را قهری انتخاب می کنند.
  3. اگر یکی از وراث جزو شرکا هم باشد، نوع شراکت هم قهری و هم اختیاری است.

در معافیت اظهارنامه مشارکتی گاهی در یک واحد کسبی مشارکتی برخی از شرکا مشمول استفاده از معافیت ماده 101 ق.م.م قرار می گیرند. در این صورت سیستم به صورت خودکار معافیت شریک مشمول را اعمال میکند و در نهابت معافیت شرکا جمع شده و به جدول محاسبه مالیات در بخش مربوطه منتقل می شود.