◾️رییس اتاق اصناف کرمان گفت: برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شرایط فعلی، صحبت هایی شده است و ما نیز این موضوعات را دنبال می کنیم اما پیشنهاد ما این است که مالیات و حق بیمه این واحدها بخشیده شده و به این کسب و کارها تسهیلات ویژه ای را ارائه دهند.

◾️یوسف جعفری با اعلام این پیشنهاد که مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده در سال های ۹۸ و ۹۹ بخشیده شود، افزود: پرداخت حق بیمه کارگران در واحدهای کوچک و بزرگ متفاوت است و در واحدهای کوچک کارفرما ۳۰ درصد حق بیمه را کامل می‌پردازد و باید به این واحدها کمک ویژه ای شود.