حسابداری دولتی

به فرآیندی که در آن تفسیر، ثبت و تجزیه و تحلیل، جمع بندی و طبقه بندی و ارتباطات اطلاعات مالی که مرتبط با دولت است به شیوه ای گسترده صورت گرفته شده، حسابداری دولتی گفته می شود و درباره معاملات فرآیند های اقتصادی مربوط به آن ها مثل بدهی ها و دارایی های موجود، نقل و انتقالات و همچنین هزینه ها و دریافتی ها توسط حسابداری دولتی انجام می شود. در واقع حسابداری دولتی، کلیه امور مرتبط به نگهداری حساب های سازمان های دولتی و وصول و پرداخت منابع را در بر می گیرد.

در حسابداری دولتی، از سوابق مالی به صورت سیستماتیک نگهداری و استفاده می شود و شواهدی از معاملات وضعیت مالی گذشته و حال را مشمئل می شود. همینطور تجزیه معاملات در زیر مجموعه های مورد نیاز راحت تر امکان پذیر خواهد بود. در حسابداری دولتی نحوه تخصیص بودجه و عملکرد سازمان های دولتی مورد بررسی و حساب قرار می گیرند و کاربرد آن، انجام تمامی این امور برای این هدف است که دولت ها کنترل بهتری بر روی بودجه داشته باشند و جوابگوی بهتری درباره فعالیت ها و اقدامات انجام شده باشند و همچنین باعث می شود تصمیمات هدفمند تری در این زمینه انجام گیرد و فرآیند برنامه ریزی را به بهترین شکل انجام دهند.

اصول حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی بر اساس اصول و قواعدی می باشد که در اینجا به طور مختصر توضیح می دهیم:

 • حسابداری نقدی: در این نوع حسابداری، درآمد ها در سال مالی، وجود نقد مرتبط با هزینه ها و پرداختی ها مورد بررسی قرار می گیرند.
 • حسابداری تعهدی: در حسابداری دولتی، از حسابداری تعهدی به منظور برآورد بهای تمام شده و هزینه های اجرایی برنامه ها، فعالیت های سازمان های دولتی و عملیات در حیطه اعتبارات مصوب ضروری است.
 • حسابداری نیمه تعهدی: در این نوع حسابداری، درآمد ها یا هزینه هایی که تعهد داده شده در حساب های هر دوره مالی ثبت خواهد شد.
 • حسابداری تعهدی تعدیل شده: در این نوع حسابداری، شناخت و ثبت درآمد ها در دوره مالی یعنی دوره ای که در دسترس و قابل سنجش باشد، صوت می گیرد.
 • حسابداری نقدی تعدیل شده: در حسابداری نقدی تعدیل شده، ثبت درآمد ها در دوره دریافت وجود نقد و ثبت هزینه ها به دو شرط تعهد و پرداخت نیاز دارد.

همچنین حسابداری دولتی دارای اصولی است که این اصول شامل رعایت حساب های بودجه ای دولتی، امکان استفاده از حساب های مستقل، رعایت حق تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری، تامین اعتبار در ایجاد و تعهد، استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده می باشند که باید بسیار زیاد مورد توجه قرار گیرد تا بتوان حسابداری دولتی را به بهترین شکل انجام داد و تصمیمات هدفمند تری را در این زمینه ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: حسابداری عمومی

نکات حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی به طور عامیانه یک سری اصطلاحاتی دارد که در اینجا به آن اشاره می کنیم:

 1.  بودجه که برنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه می شود.
 2. اعتبار، مبالغی که برای مصرف یا مصارف معین برای اهداف تصویب می شوند.
 3. تخصیص اعتبار که به تجویز استفاده از مبلغ معینی از اعتبار مصوب به معنای واریز وجه جهت اهداف دولت گفته می شود.
 4. خزانه که صندوق مالی هماهنگ کننده دخل و خرج می باشد.
 5. درآمد عمومی که در آمدهای وزارت خانه ها، موسسات دولتی، مالیات، سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از مالکیت که در بودجه تحت عنوان عمومی آورده می شود.
 6. درآمد اختصاصی، درآمدهایی است که بر اساس قانون برای مصارف خاص در بودجه استفاده می شوند.
 7. هزینه جاری، به اعتباری گفته می شود که برای هزینه جاری دولت پیش بینی شده است.

در مجموعه خدمات مالی حسابداری چرتکه پلاس، گروهی از فارغ التحصیلان برجسته کشور با بیش از 15 سال سابقه مفید در شرکت های معتبر گرد هم آمدند تا با بهره گیری از دانش و تجربه خود به شرکت ها و مؤسسات مختلف از قبیل شرکت های تجاری، کارگاه های صنعتی و تولیدی، شرکت های خدماتی، مؤسسات آموزشی و استارتاپ ها خدمات مالی ارائه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرکت حسابداری می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025