در مقاله پیوست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مؤدیان به صورت خلاصه جهت مخاطبین عزیز بارگذاری شده است

آموزش پایانه فروشگاهی