تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی بپردازیم. پیش از بررسی تفاوت‌های این دو شاخه از علم حسابداری لازم است تعریفی درست و دقیق از هریک داشته باشیم. در واقع بیان تفاوت‌ها زمانی قابل‌درک است که تعریفی مشترک و پایه متشکل از ویژگی‌ها در دسترس باشد.

بسیاری از ما در طول زندگی خود بارها و بارها واژهٔ حسابداری را شنیده‌ایم اما معنی واقعی این واژه را نمی‌دانیم. مدیریت مالی و حسابداری واژگانی هستند که اکثر اوقات در کنار یکدیگر به کار برده می‌شوند و بسیاری بر این باورند که چون هر دو با اعداد و ارقام سروکار دارند یکسان هستند درصورتی‌که این‌طور نیست. ممکن است در شاخه‌های علم حسابداری شباهت‌هایی وجود داشته باشد اما نقطه‌ای وجود دارد که این شباهت‌ها به پایان می‌رسند.

 حسابداری مالی چیست؟

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

 در بیان تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی حسابداری مالی خالص ترین شکل حسابداری است. با نگهداری سوابق مناسب، تهیه صورت های مالی و گزارش داده های مالی به منظور ارائه اطلاعات مرتبط به استفاده کنندگان خود سر و کار دارد. بر اساس آن است: مفروضات حسابداری اصول حسابداری کنوانسیون های حسابداری

به طور معمول، حسابداری مالی با هدف تعیین اطلاعات مربوط به عملکرد، سودآوری و موقعیت سازمان بر اساس فعالیتهای تجاری انجام شده است. اما اخیراً اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی و سود هر سهم نیز به کمک صورت‌های مالی ارائه شده است.

هدف آن ثبت تراکنش های مالی در حساب ها به شیوه ای سیستماتیک است که تهیه صورت های مالی را تسهیل می کند. این شامل تهیه صورتهای مالی، یعنی ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی است.

نتیجه عملیات تجاری برای دوره حسابداری مربوطه و وضعیت مالی آن تاریخ را خلاصه می کند. استفاده کنندگان صورت های مالی ممکن است شامل سهامداران (اعم از فعلی و بالقوه)، اتحادیه های کارگری، طلبکاران، تحلیلگران مالی، مقامات دولتی و غیره باشند. هدف اصلی حسابداری مالی تعیین نتایج عملیات تجاری واحد تجاری بر حسب سود یا زیان دوره است. همچنین، تمایل به ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت در آخرین روز دوره حسابداری دارد.

حسابداری مدیریت چیست؟

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

در بیان تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی تعریف حسابداری مدیریت نام دیگر حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریتی است. این حسابداری برای مدیران است که مدیریت را در تدوین خط مشی ها، پیش بینی، برنامه ریزی و کنترل انحرافات تسهیل می کند. اطلاعات کمی و کیفی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند. از هر قالبی که ساده و قابل فهم باشد می توان برای تهیه گزارش های مدیریتی استفاده کرد. برای ارائه بهتر می تواند شامل جداول، نمودارها، نمودارها و غیره باشد.

به عبارت ساده، حسابداری مدیریت فرآیندی است که شامل تهیه گزارش ها و حساب های مدیریتی برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع است که مدیران برای اهداف تصمیم گیری به آن نیاز دارند. علاوه بر این، بسته به نیاز مدیریت، می توان این گزارش ها را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه تهیه کرد. هیچ قالبی وجود ندارد که بر اساس آن گزارش شود.

حسابداری مدیریت به استفاده از اطلاعات حسابداری جمع آوری شده با استفاده از روش های مختلف حسابداری برای اهدافی مانند موارد زیر مربوط می شود: تدوین سیاست برنامه ریزی کنترل و تصمیم گیری توسط مدیریت حوزه عملکردی حسابداری مدیریت تنها به ارائه اطلاعات مالی یا هزینه محدود نمی شود، بلکه اطلاعات مربوطه را از فعالیت های مختلف انجام شده در طول دوره کسب و کار استخراج می کند تا به مدیریت در بودجه ریزی، تعیین اهداف، تصمیم گیری کمک کند.

پیشنهاد مطالعه مفید: پشتیبانی نرم افزار حسابداری سپیدار

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی چیست؟

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی اینگونه است که حسابداری مالی در مقابل حسابداری مدیریت شکلی از حسابداری است که به ثبت معاملات تجاری و خلاصه کردن داده ها در گزارش ها می پردازد که به کاربران ارائه می شود تا تصمیمات مالی به طور منطقی اتخاذ شود. از سوی دیگر حسابداری مدیریت رشته جدیدی از حسابداری است که جنبه های مدیریتی را مورد مطالعه قرار می دهد. با ارائه داده های مالی به مدیریت شرکت می پردازد تا آنها بتوانند تصمیمات اقتصادی منطقی بگیرند.

حسابداری مالی بر ارائه دید درست و منصفانه از وضعیت مالی شرکت به طرف های مختلف تاکید دارد. در مقابل، حسابداری مدیریت با هدف ارائه اطلاعات کمی و کیفی به مدیران، به منظور کمک به آنها در تصمیم گیری و در نتیجه به حداکثر رساندن سود است.

تفاوت های کلیدی بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت همانطور که بحث کردیم، معنای اصلی دو نوع حسابداری، بیایید تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت را درک کنیم: حسابداری مالی رشته ای است که با تهیه صورت های مالی و انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان سروکار دارد. در مقابل، حسابداری مدیریت تماماً در مورد ارائه اطلاعات مفید برای مدیریت است تا به مدیریت در تدوین خط مشی ها و عملیات روزانه برای عملیات کارآمد کسب و کار کمک کند.

حسابداری مالی از سوابق پولی فعالیت های مالی گذشته استفاده می کند، بنابراین جهت گیری تاریخی دارد. در مقابل، حسابداری مدیریت آینده نگر است، زیرا اطلاعات فعلی و آینده را در قالب پیش بینی ها و بودجه ها ارائه می دهد که به درستی تجزیه و تحلیل و به شیوه ای دقیق ارائه می شود تا به عنوان پایه ای برای تصمیم گیری مدیریت عمل کند.

حسابداری مالی تنها رویدادهایی را گزارش می‌کند که می‌توان آن‌ها را به صورت پولی توصیف کرد، اما رویدادهای غیرپولی که تأثیر مثبت یا منفی بر موفقیت یا شکست شرکت دارند، کاملاً نادیده گرفته می‌شوند. برعکس، حسابداری مدیریت رویدادهای مالی و غیر مالی را برای تصمیم گیری بهتر ثبت و گزارش می کند. اندازه گیری مانند تعدادی از کارکنان. ساعات کار، ساعات کار ماشین و واحدهای محصول نیز برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مهم هستند.

 نوع ابزارهای حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

در بحث تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی لازم به ذکر است از نوع ابزار ها نیز مطالبی را بیان نماییم در گذشته از دفاتر حساب برای ثبت اطلاعات صورت‌حساب‌ها استفاده می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن کامپیوتر و نرم‌افزارهای مختلف برای پیگیری فعالیت‌های مالی از نرم افزار های حسابداری و مالی سپیدار استفاده می‌شود. نوع ابزارهای مورداستفاده در حسابداری مدیریت و مالی دیگر تفاوت بین این دو است. نرم‌افزارها و ابزارهای حسابداری فقط برای رصد فعالیت‌های مالی کفایت کرده و مورداستفاده قرار می‌گیرند درصورتی‌که برای حسابداری مدیریتی برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی به ابزارها و منابع دیگری نیاز خواهد بود.

شباهت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

همانطور که تفاوت های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را ارائه دادیم لازم به ذکر است که شباهت هایی را نیز شامل میشوند که هر دو بخشی از سیستم حسابداری اساسی هستند.

این دو سیستم رویدادهای اقتصادی را پیگیری می کنند.

هدف این دو تعیین کمیت نتیجه فعالیت ها و معاملات اقتصادی است.

تهیه گزارش ها از همین پایگاه داده استفاده می کند.

عملکرد و موقعیت شرکت را ارزیابی کنید.

وظایف حسابداری مدیریت

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

برای درک بهتر تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی بهتر آن است که وظایف حسابداری مدیریت را بدانیم در داده های منابع: برای برنامه ریزی مدیریت، حسابداری مدیریت به عنوان منبع اصلی داده عمل می کند. حساب‌ها، اسناد و گزارش‌های ارائه‌شده، یک انبار داده است که طیف وسیعی از داده‌های مربوط به پیشرفت شرکت در گذشته را در بر می‌گیرد.

این داده ها برای پیش بینی های آتی بسیار کاربرد دارد. اصلاح داده ها: اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیریت بر اساس نیازهای مدیریت جمع آوری و طبقه بندی می شود. تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها: تجزیه و تحلیل معنی دار و مفید داده های حسابداری به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری موثر انجام می شود. و برای انجام این کار ارائه داده ها به صورت مقایسه ای انجام می شود.

همچنین نسبت ها محاسبه شده و روندها پیش بینی می شود. ابزارهای اطلاع رسانی عملکرد: حسابداری مدیریت به عنوان وسیله ای برای اطلاع رسانی عملکرد شرکت از نظر برنامه ها، روندها، پیش بینی ها و غیره عمل می کند. اطلاعات کیفی: برخلاف حسابداری مالی، حسابداری مدیریت به داده های مالی برای کمک به مدیریت در تصمیم گیری محدود نمی شود، بلکه تمام این اطلاعات را که می توان به صورت پولی اندازه گیری کرد، برای تسهیل درک بهتر از عملکرد شرکت پوشش می دهد.

وظایف حسابدار مالی

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

در بیان تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی مهم ترین وظایف حسابدار مالی شامل موارد زیر می‌شود:

 • جمع آوری اسناد و مدارک
 • اطمینان از صحت صدور اسناد
 • حسابداری بر اساس مدارک صدور اسناد
 • اخذ تاییدیه اسناد و نامه های مربوطه به حسابداری و امضا آن ها بر اساس دستور العمل های موجود
 • تهیه و تنظیم سند لیست حقوق و دستمزد
 • تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق
 • طراحی کدینگ سیستم به صورت استاندارد
 • تراز دقیق حساب ها از جمله حساب های بانک
 • نگهداری از اسناد حسابداری و گرفتن بک آپ از اسناد صادره در نرم افزار حسابداری
 • اصلاح و بستن حساب ها در پایان دوره مالی
 • تهیه گزارشات تراز حساب ها و بایگانی در آخرین زونکن اسناد در پایان سال
 • ارائه مشاوره مالی به مدیران برای اخذ بهترین تصمیم و کمک به سودآوری سازمان

 

اگر به دنبال یک شرکت حسابداری برجسته میباشید که شامل نرم افزار های حسابداری کامل و دقیق باشد برای مشاوره راحت و کامل همین حالا میتوانید با مشاورین شرکت چرتکه پلاس تماس بگیرید و اقدام به خرید نرم افزار سپیدار نمایید.

09900300025

09900300026