نرم افزار پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار یکی از بخش های حسابداری مالی نرم افزار سپیدار میباشد،که علاوه بر سادگی امکان ثبت و گزارش دهی از هزینه ها به وضعیت حسابهای مربوط به هر پروژه دسترسی دارد،سپیدار نرم افزار حسابداری پیمانکاری در این زمینه نیز دارای قدرت و دقت بسیار زیادی میباشد.

به عنوان شاخص ترین ابزار برای مدیریت مالی پروژه های پیمانکاری در نظر گرفته میشود.این نرم افزار میتواند محاسبه بهای تمام شده هر پروژه را در لحظه فراهم نماید،قبل از ارائه مزایا و کارکردهای نرم افزار پیمانکاری سپیدار سعی میکنیم با تعریف عنوان پیمانکار و شرکت های پیمانکاری پیش درآمدی از موضوع مورد نظر به شما ارائه دهیم.

پیمانکار چه کسی است؟نرم افزار پیمانکاری سپیدار

یکی از عناوین تعریف شده در نرم افزار پیمانکاری سپیدار شخص پیمانکار است ، پیمانکار شخصی است که مهارت ها یا خدماتی را برای یک دوره معین به شرکت ها ارائه می کند.

پیمانکاران می توانند خوداشتغال باشند و به طور مستقل به عنوان تاجر انحصاری کار کنند یا می توانند شرکت محدود خود را اداره کنند. پیمانکاران مستقل برای خودشان کار می کنند و مشتریان خود را تامین می کنند.

پیمانکاران چه شاغل و چه مستقل، می توانند همزمان با یک یا چند قرارداد کار کنند. و با مهارت های قابل انتقال، اغلب می توانند با مشاغل مختلف کار کنند.

تفاوت پیمانکاران و کارمندان

نرم افزار پیمانکاری سپیدار قبل از پرداختن به موضوع  نرم افزاری پیمانکاری سپیدار سعی داریم تفاوتی هرچند مختصر در مورد پیمانکار وکارمند ارائه دهیم تا حوزه برنامه نرم افزار سپیدار را در حسابداری پیمانکاری مشخص نماییم.

در حالی که کارکنان موظف به انجام وظایف تعیین شده توسط کارفرمای خود هستند، پیمانکاران می توانند انتخاب کنند که کار را بپذیرند یا رد کنند. اگر قراردادی را بپذیرند فقط در این صورت موظف به تکمیل کار خواهند بود.

پس از تکمیل قرارداد، اگر کارفرما کار بیشتری ارائه دهد، پیمانکار مختار است که کار اضافی را انجام دهد یا پیشنهاد را رد کند. این بدان معناست که آنها در انتخاب ساعات کاری خود آزادی دارند. پیمانکاران همچنین شرایط قراردادهای خود را تعیین می کنند. 

تعریف و حوزه فعالیت شرکت های پیمانکاری

نرم افزار پیمانکاری سپیدار

در نرم افزار پیمانکاری سپیدار این نکته حائز اهمیت است که حوزه اصلی قدرت سپیدار در شرکت های پیمانکاری میباشد پیمان کاری به معنای مجموعه ایی است که میتواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قرار دادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انحام اموری از قبیل: تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و….)منعقد می گرداند و مسئولیت آن را به عهده می گیرد.

این شرکتها با توجه به بررسی میزان توانایی شرکت رتبه بندی میشوند و البته در مواردی از طرف شرکت طرف قرار داد ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می گردد.
انواع شرکت پیمان کاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه اصلی تقسیم گردیده است که عبارتند از:
1- ساختمان
2- راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6- آب
7- مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی
9-ارتباطات
10- نفت و گاز
11- نیرو

شرکت‌های پیمان‌کاری عموما چالش‌های زیادی را در بخش حسابداری خود تجربه می‌کنند. انجام پروژه‌های مختلف با ش رکت‌ها و شرکای تجاری متفاوت باعث شده که حسابداری در این شرکت‌ها اهمیت زیادی پیدا کند.

در این شرکت‌ها، استفاده از یک نرم افزار حسابداری مانند سپیدار نرم افزار حسابداری پیمانکاری تمام فعالیت‌های حسابداری را یکپارچه مدیریت میکند، و بهترین راه حل برای بخش مالی و حسابداری شرکت پیمانکاری میباشد.

ویژگی های بسته پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار دارای قابلیت‌های ویژه و کاربردی میباشد، که در ذیل به آنها اشاره میکنیم، توجه به این نکات شما را در انتخاب و خرید نرم افزار سپیدار حسابداری پیمانکاری یاری میدهد.

برای تماس با مشاورین چرتکه پلاس:

0990030002509900300026

 

 

 • امکان ثبت مناقصه و تمامی هزینه‌های شرکت در مناقصه
 • امکان ثبت انواع ضمانتنامه های پرداختی و دریافتی برای شرکت در مناقصه،انجام تعهدات قرارداد و علی الحساب یا پیش دریافت و انجام عملیات تقلیل، آزاد سازی و تمدید برای آن
 • امکان دریافت فهرست بها اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه و استفاده از آن در قراردادها
 • امکان ثبت متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای قرارداد
 • امکان ثبت انواع صورت وضعیت عادی و تعدیلی افزایشی یا کاهشی
 • امکان ثبت انواع ضرایب برای قراردادها و اعمال آن در صورت وضعیت مربوطه به صورت خودکار
 • امکان گزارش گیری از میزان پیشرفت هر پروژه بر اساس مفاد ثبت شده در قرارداد و صورت وضعیت‌های ارسال شده
 • امکان ثبت هزینه های انجام شده برای هر قرارداد به تفکیک شامل:
 • هزینه های حقوق و دستمزد
 • هزینه های استهلاک دارایی های ثابت
 • هزینه های پیمانکاران دسته دو
 • سایر هزینه های سربار
 • هزینه های مواد و مصالح مصرف شده
 • یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم‌های انبار، دریافت پرداخت و حقوق دستمزد
 • امکان ثبت صورت هزینه نقدی و اعتبار
 • امکان ثبت قرارداد برای پیمانکاران دسته دو
 • امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت‌های دریافتی و پرداختی و همچنین صورت هزینه­‌های اعتباری
 • امکان گزارش‌گیری از ضمانتنامه های سررسید شده، سپرده های نزد کارفرما، صورت وضعیت‌های ارسالی و تایید شده و بهای تمام شده هر قرارداد یا پروژه
 • امکان گزارش گیری از درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی به تفکیک هر قرارداد

مطالعه مفید:نرم افزار شرکتی سپیدار

چرا نرم افزار پیمانکاری سپیدار را انتخاب کنیم؟

نرم افزار پیمانکاری سپیدار افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند؛ هم‌چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌زمان چند پروژه پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده‌ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.بنابراین انتخاب سپیدار نرم افزار حسابداری پیمانکاری در امور حسابرسی شرکت های پیمانکاری باعث ایجاد کارایی قدرتمند میباشد و زمینه پیشرفت شرکت را فراهم مینماید.

سیستم های نرم افزاری پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار شامل 4 سیستم میباشد.

سیستم حسابداری

سیستم پایه سپیدار است اسناد مالی؛ گزارشگیری های مربوطه ؛نوشتن دفاتر قانونی

سیستم دریافت و پرداخت

ثبت دریافت و پرداخت های نقدی ؛گزارش حساب هاب بانکی

سیستم حسابداری پیمانکاری

چون شرکت پیمانکاریست با ثبت مناقصات ضمانت نامه ها فهرست بها سروکار دارد و این سیستم تمامی این موارد را حمایت میکند.

سیستم دارایی ثابت

برای مدیریت اموال شرکت از این سیستم میتوان استفاده کرد.

 

با توجه به اهمیت شرکت های پیمانکاری در ساخت پروژهای بزرگ که باعث پیشرفت در جوامع مختلف میگردد

و نیز به خاطر اهمیتی که حسابرسی مالی در همه شرکت ها علی الخصوص در شرکت های پیمانکاری داردو باعث مدیریت هزینه ها و تسهیل امور میشود،لازم است یک برنامه نرم افزاری حسابداری مناسب انتخاب گردد،

توضیحات ضروری ویژه و در عین حال ساده و روان در مورد نرم افزار پیمانکاری سپیدار ابهام همیشگی شما را در مورد برنامه نرم افزار حسابداری به خاطر اهمیت مالی رفع مینماید.

شما میتوانید نرم افزار پیمانکاری سپیدار را با خیالی آسوده انتخاب نمایید، تلاش ما بر این است تا مطابق با انتظارات شما اطلاع رسانی داشته باشیم.