🔴 عرضه سهام شرکت‌های دولتی با کد ملی به عموم مردم جدی شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
🔹تمامی سهام شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می شود.