🔺تحلیلگر مسائل اقتصادی: تنها راه تعدیل اثر هجوم نقدینگی به بورس، عرضه سهام به شکل خرد است. جای تعجب است دولتی که کسری بودجه دارد، به هر دلیل و شاید نگران از برخورد مقامات ناظر نمی‌تواند خرده فروشی سهام کرده و بخشی از کسری خود را تامین و بازار را هم متعادل کند.حالا هم که دیر شده، بازهم راه کار تزریق تدریجی سهام به بازار و حذف محدودیت‌های تصنعی از معاملات است.

🔺بنده هم مثل بسیاری از دوستان نگرانم که نقدینگی از بازار سرمایه خارج شود و سراغ ارز برود و به زندگی مردم به‌شدت آسیب بزند. از این‌رو امیدوارم دولت با اقدام به خرده فروشی سهام به شکل تدریجی بازار را متعادل کند و اجازه دهد که بازار سرمایه ظرفیت جذب نقدینگی بیشتر را بیابد.