🔸براساس قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از بخش‌های درآمد مالیاتی دولت، اخذ مالیات از نقل‌وانتقال سهام است. این مالیات شامل نیم درصد مالیات از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های حاضر در بورس و همچنین چهار درصد مالیات از نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌های خارج از بورس است.
🔸براساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور ، دولت در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان درآمد از نقل‌وانتقال سهام داشته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ رشد ۵۰۵ درصدی را نشان می‌دهد.
🔸قابل ذکر است با رشد چشمگیری که بورس در سال جاری و تاکنون داشته، برآورد می‌شود با رشد فعلی بورس در سال ۱۳۹۹ درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام به حدود ۲/۵ برابر مدت مشابه سال گذشته برسد.
🔸لذا طی سال جاری دولت در کنار درآمدهایی که از عرضه اولیه‌ها و واگذاری‌های سهام شرکت‌های خود در بورس خواهد داشت، درآمد مالیاتی نسبتا قابل‌توجهی نیز از این نقل‌وانتقال‌های سهام دشت خواهد کرد.