👤دبیر کل سابقه بورس اوراق بهادار تهران:

🔹برخی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را تامین مالی می دانند، در حالیکه تامین مالی در شرایطی که نرخ بازده ۱۱۰ درصد در بورس دارید، ممکن نیست.

🔹 یعنی ما همه داریم از این نقدینگی وحشتناکی که تولید می شود، فرار می‌کنیم؛ در حالیکه نقدینگی در سال ۹۸ مساوی مانده سال ۹۱ بوده است که اثر آن را در بازار سرمایه مشاهده می کنیم.

🔹وقتی قیمت زمین دو برابر شده یا شاخص بورس ۵ برابر می شود، به صورت مستقیم حتی یک اشتغال نیز ایجاد نمی شود.

🔹ما داریم با رشد بی سابقه بورس، زیر پای خود را خالی می کنیم، چراکه ممکن است که مردم از این بازار بروند.

🔹پس نباید مردم را به این عادت دهیم که بورس ماهانه ۵ درصد رشد می کند؛ بلکه باید ابزاری تعریف کرد که اشتغال ایجاد کرد و پول را به پروژه داد.