⭕️نحوه محاسبه مزایای پایان کار(حق سنوات)بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

⭕️هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ، بر این موضوع تاکید نمود که ((بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات ، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را در بر می گیرد))

⭕️بنابر این برای محاسبه حق سنوات علاوه بر مزد یا حقوق ، عوامل دیگری چون کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر آنها نیز باید منظور شوند .

⭕️به استناد ماده ۲۴ ، و تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ( اعم از متوالی یا متناوب ) به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار ( سنوات ) را بر مبنای هر سال یک ماه آخرین مزد ( حقوق ) به عنوان مزایای پایان کار ( سنوات ) پرداخت نمایند .

⭕️به استناد ماده ۳۴ قانون کار مبنای محاسبه مزایای پایان کار ( سنوات ) کلیه وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنهاست که کارگر به اعتبار قرارداد کار ( و یا در مقابل کار ) دریافت می نماید، شامل :
مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها.