🔰 مصوبه کمیسیون تلفیق برای دریافت مالیات از خودرو‌ها وخانه‌های لوکس اقدامی معقول و در شرایط فعلی در جهت افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است.

🔘 محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای اخذ مالیات از خانه‌ها با ارزش بالای 10 میلیارد تومان و خودروها با ارزش بالای یک میلیارد تومان، اظهار داشت:

🔹دولت در شرایط کنونی با توجه به کمبود درآمدهای نفتی باید از ظرفیت های بالقوه مالیاتی استفاده کرده و آن ها را بالفعل کند، ازاین رو دریافت مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس در این راستا تفسیر می‌شود.

🔹دولت بر اساس سیاست‌ها و ارائه خدمات می‌تواند مالیات دریافت کند، حال مالیات باید به گونه‌ای عادلانه باشد که برای افراد مشکل ایجاد نکند.

🔹دولت برای افزایش پایه‌های مالیاتی باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم به راه‌اندازی سامانه‌های مناسب کند تا زمینه اخذ مالیات از افراد پردرآمد فراهم شود.

🔹مصوبه این کمیسیون برای اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس نخستین بار برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته و قطعا در سال های آتی می‌توان این مصوبه را به صورت جامع‌تر و کارشناسی‌تر عملیاتی کرد.