🔘 یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه فرایند تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم طولانی است، بهتر است دولت کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها را در شورای هماهنگی سران قوا دنبال کند.

🔸وحید عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مالیات بر درآمد شرکت‌ها، اظهار داشت: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال کرده بحث کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در کنار مسائل دیگر عنوان شده است. یعنی چون معافیت‌ها ساماندهی و پایه‌های جدید به ویژه مالیات بر مجموع درآمد ایجاد خواهد شد، دیگر دولت برای کسب درآمد مالیاتی به شرکت‌ها تکیه نمی‌کند بلکه به اشخاص تمرکز خواهد داشت. یعنی اگر شرکتی سود کسب شده را صرف سرمایه گذاری مجدد کند مالیات کمتری می‌پردازد اما اگر این سود را بین اشخاص تقسیم کند، دولت از اشخاص مالیات می‌گیرد که اقدام مثبتی است.

🔸این کارشناس اقتصادی افزود: منتهی باید توجه داشت وقتی کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها معطوف به این شده که سیستم مالیات بر مجموع درآمد به طور کامل پیاده شود قطعاً فرآیند تصویب و اجرایی شدن این موضوع چند سال طول می‌کشد و نمی‌توان فعلاً امیدی به عملیاتی شدن آن داشت.

🔸عزیزی گفت: پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل تصویب و اجرایی شود دولت با استفاده از اختیارات ویژه خود همچون شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی را کاهش دهد.