🔰 دریافت مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس گامی موثر در جهت کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است.

🔘 محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های با ارزش بالای 10 میلیارد تومان و خودروها با ارزش بالای یک میلیارد تومان، اظهار داشت: در راستای اخذ مالیات‌های جدید و افزایش پایه مالیاتی در سال 99 اعضای کمیسیون تلفیق بودجه اقدام به تصویب مصوبه‌ای برای اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس کردند و این مصوبه قطعاً فتح بابی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.

🔘 وی افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق جهت اخذ مالیات از خودروها وخانه‌های لوکس در راستای افزایش درآمدهای واقعی مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برای نخستین بار، مثبت است، اما ابعاد این مصوبه باید در قالب چارچوب ها و آیین نامه‌های مرتبط دیده شود.

🔘 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: در تمام کشورها از افراد پردرآمد مالیات بیشتری نسبت به اقشار کم درآمد دریافت می‌شود تا بخشی از منابع مورد نیاز دولت برای پیش‌برد امور فراهم شود.

🔘 پورمختار با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های بیش از 10 میلیارد تومان و خودروهای بیش از یک میلیارد تومان راهی برای جلوگیری از فرارها و معافیت‌های مالیاتی است، گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای ایجاد فضای جدید برای تولید درآمدهای جدید مالیاتی صورت گرفته، حال سازمان امور مالیاتی در زمان تدوین آیین نامه های مذکور می تواند مقررات را بهبود ببخشد.