‍ 🎥 شریعتمداری، وزیر کار: حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد

🔹افزایش حداقل مزد: 21 درصد
🔹بن ماهیانه: 400 هزار تومان
🔹مبلغ مزد روزانه: 61 هزار تومان
🔹حقوق ماهیانه: 1 میلیون و 835 هزار تومان
🔹پایه سنوات: 175 هزار تومان
🔹مسکن ماهانه: 100 هزار تومان
🔹حق هر اولاد: (1.835.426) ریال
🔹به سایر سطوح 15 درصد به اضافه روزانه 30338 ریال