🌀 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش‌بینی را کرده‌ایم که هر دستگاه کارتخوان باید شناسنامه‌‎دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.