🔘 رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸ ، با توجه به اصلاح ماده ۱ از ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام داشت :

🔺🔺 بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م به اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) و بالاتر برای اشخاص حقوقی از پنج میلیارد ریال ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) و بالاتر نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی از ادارات امور مالیاتی دارند.