👤 معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

⭕️ پایان اسفندماه سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

⭕️ در صورت پرداخت مانده بدهی در اسفند ماه، میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش برای مؤدیان، معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد است.

⭕️ در سال‌های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود بنابراین فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.