در احکام حقوقی سه نوع ردیف وجود دارد،
1⃣ ردیفهای دارای امتیاز
2⃣ ردیفهای بدون تغییر ( تفاوت تطبیق و سایر )
3⃣ ردیف بدون امتیاز ولی متغییر ( بدی آب و هوا، کمتر توسعه یافته، فوق العاده ویژه، ماده ۵۱ ایثارگران )

🔻 با توجه به اینکه افزایش حقوق سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۱۵% تعیین شده است، پس ضریب سال ۹۸ از ۲۱۲۰ در سال ۹۹ احتمالا عدد ۲۴۳۸ خواهد بود، در نتیجه بندهای دارای امتیاز را در ۲۴۳۸ ضرب کنید تا رقم جدید بدست آید.
🔻 تفاوت تطبیق و سایر در احکام بدون تغییر خواهد ماند، میتوانید همان رقم سال ۹۸ را با ارقام بالا جمع کنید.
🔻ماده ۵۱ ایثارگران ۲۵% حداقل حقوق تعیین شده است، با توجه به اینکه حداقل حقوق سال ۹۹ رقم ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد درنتیجه ماده ۵۱ ایثارگران در سال ۹۹ احتمالا معادل ۷۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود.
🔻سایر ردیف های حکمی ( بدی آب و هوا ، کمتر توسعه یافته و فوق العاده ویژه ) از برخی از ردیف های حکمی استخراج می شوند، شما می توانید این ارقام را + ۱۵% کرده و رقم حدودی را بدست آورید.

چند نکته:
🔸افرادی مشمول حداقل دریافتی هستند افزایش ناشی از اعمال ضریب سال جدید معمولا از رقم حداقل دریافتی آنها کسر می گردد، چنانچه با اعمال ضریب سال ۹۹ حقوق آنها به حداقل حقوق تعیین شده نرسد، احتمالا کماکان تا رسیدن به حداقل حقوق مشمول حداقل دریافتی یا عناوین مشابه خواهند بود.
🔸قانون بودجه سال ۹۹ این اختیار را به دولت داده است تا به افرادی که از حقوق پایین تری برخوردار هستند افزایش بیشتری را اعمال نماید که این موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تعیین و پس از تصویب اجرا خواهد شد، لذا آنچه به عنوان در صد افزایش حقوق در فضای مجازی منتشر شده است وجهه قانونی ندارد.
🔸 افرادی که ابتدای سال ۹۹ بنا به هر دلیلی (ارتقاء شغلی، افزایش اولاد، اعمال مدرک و … ) مشمول افزایش حقوق می شوند، احکام آنها پس از اعمال ضریب ۹۹/۰۱/۰۱ صادر خواهد شد.