🔘 به گزارش مهر، مساله ای که در حوزه مالیات برای کسب و کارها اهمیت دارد، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، نیاز به اعمال معافیت‌هایی موقت برای مودیان دارد.

◾️در همین راستا، علی رستم پور مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی، هفته گذشته در گفت و گویی به خبرنگار مهر گفته بود: موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می‌شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند و یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مساله با معافیت متفاوت است.

◾️به گفته وی، اگر حوزه‌ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرده، تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثلاً ۶ ماه معاف می‌شود. وضع مالیات و یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن قانون گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.