⭕️ خبرگزاری فارس با انتشار این مصوبه ی هیات وزیران نوشت ؛

🔸دولت در حالی کانون وکلا را از پرداخت مالیات معاف کرده ! که این جامعه فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دارند