سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹:
🔹 طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹، تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

🔹 براساس مصوبه این کمیسیون، نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شده افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.