🔘 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: طرح معافیت مالیاتی کاسبان خرد در عملکرد سال ۹۸ تصویب شد.

◾️حسین پیرموذن در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: اتاق بازرگانی اردبیل در شرایط کنونی با تمام توان در کنار مردم و دولت برای مقابله با ویروس کرونا قرار دارد.

◾️وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که پیش آمده و تعطیلی بخش گردشگری و شرایط استان اردبیل پیشنهاد معافیت مالیاتی کاسب‌های خرد را برای عملکرد سال ۹۸ در این جلسه مصوب کردیم.