◾️سید پرویز فتاح در مورد فعالیت شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در بورس، گفت : در حال حاضر ۳۱ شرکت زیرمجموعه بنیاد در بورس فعالیت می کنند و سی و دومین شرکت در اسفند ماه امسال وارد بورس خواهد شد.  وقتی شرکتی در بورس فعالیت می کند، دیگر نقطه غیرشفافی برای سوال باقی نمی ماند.

◾️وی با اشاره به ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد ناخالص بنیاد مستضعفان در سال جاری، افزود : سال آینده مجامع شرکت ها برگزار می شود. باید مالیات این درآمد پرداخت شود . همیشه گفتیم که بنیاد مالیات را صد درصد پرداخت می کند. شاید بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این درآمد، آن صرف مالیات می شود و به جیب دولت می رود.

◾️وی با رد برخی شایعات مبنی بر عدم پرداخت مالیات توسط بنیاد مستضعفان، گفت : صد در صد شرکتهای بنیاد، تسویه حساب مالیاتی دارند.