انواع صورت های مالی حسابداری کدامند انواع صورت های مالی حسابداری کدامند لازمه تعریف مختصری از صورت مالی است محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌ها است. صورتهای مالی، حداقل یک‌بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت های مالی شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه‌تر نیز تهیه و ارائه می‌شود. به طور کلی مجموعه‌ای از قواعد که تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری نامیده می‌شود بر نحوه تهیه انواع صورت های مالی نظارت می‌کند. در این مقاله شما را با صورت های مالی هدف از تهیه صورت های مالی و نکات مرتبط با آن آشنا می کنیم.

 

 

صورت های مالی چیست؟

قبل از پرداختن به این سوال که انواع صورت های مالی حسابداری کدامند باید بگوییم که مجموعه عملیات تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه گذاری را به صورت خلاصه صورت وضعیت مالی گویند. گزارش‌هایی که از طریق صورتهای مالی اساسی فراهم می‌شوند حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربردی هستند که از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و افزایش اعتبار از آن‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین گزارش مالی حاوی اطلاعات مهم مالی است که بر مبنای موارد زیر تهیه می شود

 • حاصل فعالیت بنگاه اقتصادی در یک دوره زمانی مشخص
 • تنظیم بر اساس استانداردهای مشخص و بر مبنای اصول حسابداری
 • استفاده برای پیش بینی و مقایسه شرکت‌ها

 

 

هدف از تهیه صورت مالی چیست؟

انواع صورت های مالی حسابداری کدامندانواع صورت های مالی حسابداری کدامند آنچه که در تدوین و تهیه صورت ‌های مالی به صورت یک هدف مورد بحث است ارائه اطلاعاتی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و منعطف بودن واحد تجاری به صورتی خلاصه و طبقه بندی شده است (یکی از اصول مهم حسابداری طبقه بندی اطلاعات مالی است) است و اما این گزارشات و صورت های مالی باید به گونه ای باشد که برای استفاده کنندگان نهایی این اطلاعات به صورت، سودمند باشد تا بتوانند تصمیمات مرتبط را به درستی بگیرند. بنابراین صورت های مالی اساسی در مجموع شامل ترازنامه صورت سود و زیان صورت جریان وجهه نقد صورت سود و زیان جامع می باشد.

 

ساختار ترازنامه چگونه است؟

همانطور که می دانید ترازنامه یکی از اجزای صورت های مالی است که اطلاعات مربوط به گزارش دارایی ها بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را در پایان هر دوره مالی فراهم می کند ساختار ترازنامه که باید در ترازنامه های صورت مالی شرکت ارائه گردد شامل موارد زیر می باشد

 • دارایی‌های ثابت مشهود
 • دارایی‌های ثابت نامشهود
 • سرمایه‌گذاری‌ها
 • موجودی مواد و کالا
 • حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری
 • سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی
 • موجودی نقد
 • حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری
 • سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
 • ذخیره مالیات
 • ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 • بدهی‌های بلندمدت
 • سرمایه و اندوخته‌ها

 

ساختار صورت سود و زیان چگونه است؟

انواع صورت های مالی حسابداری کدامندهمانطور که در بالا اشاره عنوان کردیم از دیگر اجزای صورت های مالی در حسابداری صورت سود و زیان است که ارائه دهنده تمام درآمدها و هزینه های شرکت در طی یک دوره مالی است بر اساس استاندارد ارائه صورت مالی صورت سود و زیان باید حداقل حاوی اقلام زیر باشد

 • درآمدهای عملیاتی
 • هزینه‌های عملیاتی
 • سود یا زیان عملیاتی
 • هزینه‌های مالی
 • سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
 • مالیات بردرآمد
 • سود یا زیان فعالیت‌های عادی
 • اقلام غیرمترقبه
 • سود یا زیان خالص
 • معادله حسابداری
 • صورت سود و زیان جامع

 

 

بیشتر بدانید: تراز آزمایشی و تفاوت ترازنامه

 

 

ساختار سود و زیان جامع چگونه است؟

صورت سود و زیان جامع از دیگر اجزای صورت های مالی در حسابداری است که به درآمدها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود می پردازد در ارائه گزارش صورت سود و زیان جامع ساختار صورت سود و زیان جامع به ترتیب موارد زیر را شامل می شود

 • سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان
 • سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده به تفکیک
 • تعدیلات سنواتی

 

ساختار صورت جریان وجوه نقد چگونه است

از دیگر اجزای صورت های مالی در حسابداری صورت جریان وجوه نقد است که اطلاعات مفیدی در مورد راه های ایجاد و مصرف وجهه نقد توسط واحد تجاری ارائه می کند در واقع صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان نقدی تحت سر فصل های اصلی زیر باشد

 • فعالیت‌های عملیاتی
 • بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
 • مالیات بردرآمد
 • تهیه، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
 • مراحل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

 

 

نکات مهم در صورت های مالی اساسی کدامند؟

انواع صورت های مالی حسابداری کدامندصورت های مالی اساسی در حسابداری با توجه به کاربرد و اهمیتی که در انجام امور مالی و ارائه گزارش های مالی در یک شرکت دارند حاوی نکات مهمی می باشند که در درج گزارش های صورت های مالی باید به این نکات اساسی توجه داشت این نکات عبارتند از:

 • اطلاعات مندرج در صورت های مالی باید تا حد امکان ساده و مختصر ارائه شود. اطلاعات مذکور در انواع صورت های مالی آنگاه با اهمیت تلقی می‌شوند که ارائه یا عدم ارائه آن‌ها در صورت های مالی موجب تغییر در تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی شود.
 • فاکتور مهم در شناسایی اهمیت در صورت وضعیت مالی، تأثیر آن بر اخذ یا عدم اخذ تصمیم گیری استفاده کنندگان است.
 • بر اساس اصل محافظه کاری، صورت مالی باید به گونه‌ای تهیه شود که فاقد هر گونه خوش بینی یا زیاده بینی در گزارش واقعیت‌های مرتبط با شرکت باشد.

بر همین اساس همواره در بخش درج دارایی‌ها به میزان حداقل ارزش آن‌ها و گزارش مبالغ کمتر دارایی‌ها اقدام می‌شود و برعکس در خصوص هزینه‌ها همواره مبالغ بیشتر و حداکثری هزینه درج می‌شود تا در دستیابی به سود حاصل از عملیات مانع از ایجاد سود موهوم و کاذب شود.

 • نکته با اهمیت این است که تهیه صورتهای مالی به تنهایی نمی‌تواند بیانگر موقعیت مالی شرکت باشد. انواع صورت های مالی حسابداری آن‌گونه که اغلب تصور می‌شود پیچیده نیستند، لازم است که به خوبی بدانیم چگونه باید آن‌ها را درک و تجزیه تحلیل کنیم و از انواع صورتهای مالی در راستای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، به ویژه در زمینه مسائل مالی استفاده کنیم.

 

 

برای انجام امور مالی و حسابداری خود و همچنین راهنمایی و مشاوره در امور حسابداری شرکت خود با مشاورین و متخصصان شرکت چرتکه پلاس تماس بگیرید.

09900300025

09900300026