اصلاحیه مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۹۷ هیات وزیران در خصوص ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

🔘 ماده ۹ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان [ امور مالیاتی ] ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه ، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پرداخت کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی ، به هریک از پایانه های پرداخت شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور ، ارائه خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد .

🔺🔺🔺 تکلیف قانونی که تا الان [ ۱۶ بهمن ۹۸ ] توسط بانک مرکزی توجهی به آن نشده است