✅مطابق قانون مدنی وقتی یک نفر مالی را مجانا به ديگری تملیک می كند، اصطلاحا گفته می شود كه مال مذكور “هبه” گرديده است.

🔺بهتر است بدانید که اگر مالی را طی یک قرارداد رسمی و به صورت رايگان به شخص ديگری واگذار نموديد، تحت شرایطی مي توانيد مجددا آن را به مالكيت خود بازگردانيد .

🔸لازم است بدانيم هبه هرچند به صورت رسمی و قراردادی هم كه انجام شود قابل رجوع است

🔸بنابراين چنانچه مالی را هبه نموده باشيد، هرگاه كه بخواهيد می توانيد مجددا مال را به تملیک خود در آوريد.

🔺البته مشروط به اين كه ؛
۱_ مال مذكور را به والدين و يا اولاد خود هبه ننموده باشيد
۲_ در برابر هبه مال يا كاری برای شما انجام نشده باشد
۳_ آخر اين كه مالی كه هبه كرده ايد، به فرد ديگری منتقل نشده باشد.

🔸هبه به خواهر ، برادر و همسر قابل رجوع است.