🔘 جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت:

🔹همچنان از مردم استدعا داریم در سامانه سلامت وزارت بهداشت ثبت نام و اقدام به خوداظهاری کنند.
🔹امکان ویرایش اطلاعات در سامانه وجود دارد.
🔹اگر از شماره ۴۰۳۰ با هموطنان تماس گرفته شد حتما پاسخگو باشند.
🔹این سامانه برای ارزیابی و پایش وضعیت سلامت هموطنان طراحی شده است.