💳شرایط صدور کارت هدیه در بانک‌ها/ سقف مبلغ ۵۰۰ هزار تومان

🔴بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.