🔺رئیس کنفدراسیون صادارت با اشاره به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: دولت شرایطی حمایتی از جمله در بحث مالیات، بدهی‌های بانکی یا حمایت‌های تشویقی در نظر گرفته است که امیدواریم اجرا شود اما امروز صادرکنندگان با مشکل بزرگی روبه‌رو هستند که از سال ۹۸ تحمیل شده است و آن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان است. چون در قانون رفع تعهد ارزی الزام است و یکی از شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رفع تعهد ارزی است از همین روی عملاً منابع ریالی هنگفتی از صادرکنندگان بلوکه شده است.

🔺وی ادامه داد: در حالی که ما در اواخر سال ۹۸ هستیم، برگشت مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ تعیین تکلیف نشده است و هیچ پرداختی برای این سال صورت نگرفته است و برای ۹۷ هم برای یک ماه و نیم شروع شد که با این موضوعات تداخل پیدا کرد. بنابراین یکی از ابزارهایی که در شرایط کنونی دولت می‌تواند برای صادرکنندگانی که اغلب تولیدکننده نیز هستند فراهم کند تا بتوانند حقوق، دستمزدها و بدهی‌های خود را بپردازند و همچنین مواد اولیه را تامین و در این شرایط خود را حفظ کنند، آزادسازی منابعی است که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است.

🔺وی ادامه داد: دولت می‌تواند با گرفتن تعهد از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل کند و در مقابل مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را مسترد کند تا این واحدها بتوانند به تولید خود ادامه دهند. البته تصمیم اخیر در مورد استمهال بدهی‌ها تصمیم درستی است و به نقدینگی این واحدها کمک می‌کند اما در مقابل این واحدها ارقامی بزرگی از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستند.