👤 دکتر عباس شاکری: هدف از حذف صفر چیست؟ آیا با اینکار به فکر آرامش مردم هستید؟ مردم زمانی آرامش پیدا می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با درآمدشان تغییر کند/ با حذف چند صفر از پول ملی، مردم اعتمادشان افزایش نمی‌یابد!