کدام کشورها در لیست سیاه قرار دارند؟

🔸️ فقط کره شمالی و ایران دو کشور این لیست هستند.❓❗️