🔸روزی ۲۰ بار و هر بار ۲۰ ثانیه دستهایمان را با آب و صابون بشوریم.

🔸به ناحیه T شکل ابروها و چشم‌ها، بینی و دهان اصلا دست نزنی