➖ اشتغال مجدد.

➖عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی.

➖خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی.

➖احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی.

➖ اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

➖ مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت محسوب می ﺷﻮﺩ.

منبع : سازمان تامین اجتماعی