خدمات مالیاتی

مدیریت امور مالیاتی یکی از مهمترین عوامل در پایداری کسب و کار است. به ویژه در ایران که قوانین و مقررات مالیاتی بسیار پیچیده اند. ما متعهدیم که خدمات مالیاتی را به گونه ای یکنواخت و کیفی در همه مواردی که برای تدوین یک راهبرد پایدار مالیاتی برای کمک به کسب و کار شما ضروری است را ارائه دهیم. این راهبرد در برگیرنده رعایت قوانین و مقررات و استفاده از حداکثر مزایا و معافیت های مالیاتی خواهد بود.

شماره تماس: 09900300026 – 09900300025

مالیات

بررسی وضعیت مالیاتی فعلی

مشاهده مستندات مالیاتی موجود

مشاهده وضعیت موجود به صورت کامل ( ۳۶۰ درجه )

مشاهده روش های مورد استفاده و سیاست های فعلی

تشکیل جلسه با ذینفعان و افراد مطلع و مرتبط در خصوص توضیحات بیشتر

انتخاب استراتژی

انتخاب استراتژی و سیاست مالیاتی

ارزیابی روش ها و سیاست های فعلی با تیم متخصص

بررسی نقاط ضعف و قوت مالیاتی

تحلیل زوایای مختلف و اثر گذار بر منابع مختلف مالیاتی

انتخاب استراتژی مناسب و بهینه مالیاتی

طراحی سیستم مناسب و برنامه ریزی

بررسی نرم افزار مناسب و استقرار سیستم بهینه

برنامه ریزی و زمانبندی و طبقه بندی و ترتیب دهی امور

انتخاب برنامه شفاف و سیستم جامع

طراحی و مشاوره سیستم مقرون به صرفه نسبت به توان و تناسب مجموعه

اجرای عملیات متناسب با استراتژی

مشخص نمودن نحوه اجرای برنامه و استراتژی انتخاب شده

تخصیص فرد یا افراد از مجموعه ” چرتکه پلاس ” یا افراد منتخب موجود در مجموعه

تقسیم کار و تعیین شرح وظایف فرد یا افراد مجری برنامه

شروع عملیات و کنترل عملیات به منظور عدم انحراف از برنامه

گزارش دهی به ذینفعان

تهیه فرمت های مشخص گزارش دهی مختص مجموعه

کنترل و پایش اطلاعات و خلاصه نمودن اطلاعات

طبقه بندی اطلاعات بر مبنای استاندارد

ارائه گزارشات شفاف و عدم پیچیدگی ( ساده و قابل فهم ) به ذینفعان

مراحل اصلی فرآیند مالیات

در ایران از نظر نگهداری حساب دو نوع مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تعریف شده است. مالیات های مستقیم که به واسطه تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی وصول می شود، امکان نگهداری حساب و اطلاعات مالی قبل از وصول وجود دارد. اما مالیات های غیرمستقیم به دلیل ماهیتی که دارند امکان نگهداری حساب و اطلاعات مالی آنها پیش از وصول وجود ندارد.

در هر کشوری مالیات های مستقیم مهم ترین منبع درآمدی دولت به شمار می رود که برای وصول آن از زمان اظهار تا وصول، فرایندی طولانی تعریف شده است. در ادامه با مراحل این فرآیند آشنا خواهیم شد.

تسلیم اظهارنامه مالیاتی : همانند دیگر کشورها، در قانون مالیات های مستقیم ایران مبنا بر خود اظهاری قرار گرفته است. بر این اساس مسئولیت ابراز درآمد مشمول مالیات و تعیین میزان مالیات متعلق در موعد مقرر شده به عهده مودی است که عدم تسلیم به موقع این اظهارنامه باعث محرومیت مودی از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده و پرداخت جریمه می شود.

1- تشخیص مالیات : در مقابل مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول آن به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. بر این اساس اداره امور مالیاتی موظف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر تا یک سال پس از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، رسیدگی نماید. اگر تا این تاریخ و یا سه ماه پس از انقضای یک سال گفته شده، برگ تشخیص درآمد را به مودی ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقی خواهد شد.

2- توافق با مدیر امور مالیاتی : پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی، وی در صورت نیاز می تواند ظرف سی روز پس از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک، به صورت کتبی درخواست رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی نیز می بایست حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ مراجعه مودی و بررسی درخواست وی نتیجه رد یا قبول را در برگ تشخیص درج نماید.

3- حل اختلاف مالیاتی : در صورتی که مودی با اداره امور مالیاتی در مورد مالیات تشخیصی به توافق نرسد، پرونده مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود. رأی این هیأت قطعی و لازم الاجرا است. در صورتی که مودی یا اداره امور مالیاتی نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی با اعلام دلایل کافی درخواست نقض رأی و تجدید رسیدگی نمایند.

4- قطعی شدن مالیات : در نهایت پس از مراحل گفته شده در بالا، میزان مالیات اندازه گیری شده که به توافق مودی و اداره امور مالیاتی رسیده است، قطعی شده و جهت انعکاس اطلاعات به مطالبات مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. البته لازم به ذکر است مالیات های قطعی شده مودیان، قابل اعتراض بوده و در صورت پیگیری از طریق مراجع تعیین شده توسط قانون می توان میزان مالیات را مورد رسیدگی مجدد قرار داد.

5وصول مالیات : مرحله وصول مالیات با پرداخت وجه نقد مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی و یا دریافت چک یا سفته از مودی و واگذاری آن به بانک ذیربط انجام می شود.

6- عملیات اجرایی : در نهایت مودی موظف است ظرف 10 روز پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، مالیات قطعی شده خود را پرداخت نماید. در غیر این صورت، اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند تا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برای پرداخت کلیه بدهی خود اقدام نماید. اگر در زمان این یک ماه نیز مودی برای پرداخت مالیات خود اقدام نکند، با صدور دستور توقیف واحد اجرائیات اداره امور مالیاتی، به اندازه بدهی مودی یعنی همان اصل و جرائم متعلق و ده درصد بدهی، از اموال منقول و غیرمنقول مودی توقیف خواهد شد. توجه داشته باشید که سازمان امور مالیاتی پس از توقیف اموال مودی از طریق فروش آنها، مبلغ مالیات قطعی شده مودی را برداشته و مازاد آن را به مودی مسترد می کند.

7- شکایت : گاهی ممکن است مودی یا اداره امور مالیاتی نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشته باشند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که ظرف سی روز به شورای عالی مالیات شکایت کنند. پرونده توسط کارشناسان این شورا بررسی و در صورت تشخیص قابل طرح بودن پرونده، آن را به رئیس شورای عالی مالیاتی تسلیم می کنند. در مرحله بعد، پرونده به یکی از شعب ارجاع داده شده و به واسطه نظرسنجی اعضا برای پرونده تصمیم گیری می شود. در صورت نقض رأی هیات حل اختلاف لازم است پرونده مودی در هیأت حل اختلاف دیگری مجدداً بررسی شود.

استخدام حسابدار در شرکت ضروری است؛ ولی استخدام حسابرس، گزینه‌ای اختیاری است. 

اهداف و نقش حسابداری مالیاتی در سازمان‌ها

هر بخشی از یک سازمان که جریان نقدینگی در آن وجود دارد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم روی مالیات اثرگذار است. بنابراین وقتی صحبت از حسابداری مالیاتی به میان می‌آید، خود به خود سروکار نیروهای حسابدار مالیاتی با تمام بخش‌های شرکت می‌افتد. هر وجه نقد و غیرنقدی که وارد یک سازمان یا از آن خارج می‌شود، باید تحت نظارت حسابداران مالیاتی آن مجموعه قرار داشته باشد. هرگونه مراوده مالی با سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز از این مسئله مستثنا نیست و باید حتما در تحت نظر باشد. روی‌هم‌رفته اهداف حسابداری مالیاتی در یک شرکت را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

رسیدگی به موضوع مالیات بر درآمد شرکت از طریق تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

شناسایی و پیگیری قوانین و مصوبه‌های پیرامون معافیت‌های مالیاتی

پیگیری امور مرتبط با تشویق مالیاتی

جلوگیری از مشمول شدن جرایم مالیاتی به شرکت‌ها

این چهار مورد که در بالا مشاهده کردید را می‌توان به این صورت خلاصه نمود که حسابدار مالیاتی تلاش می‌کند تا مالیات شرکت به موقع و به درستی پرداخت شود. در نتیجه شرکت را تا جای ممکن از مزایای معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی بهره‌مند کرده و در مقابل مانع از تحمیل جریمه‌های زیاد به شرکت‌ها می‌شود

چه شرکت‌هایی نیازمند حسابداری مالیاتی هستند؟

پاسخ این سؤال ساده است؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مطابق قانون مالیاتی کشور، مشمول پرداخت مالیات است، نیازمند حسابداری مالیاتی است. البته طبیعی است که ضرورت و میزان نیاز به حسابدار مالیاتی در شرکت‌ها مختلف با هم تفاوت می‌کند. در میان کسب و کارهای فعال در کشور، هستند مجموعه‌هایی که به دلیل گستردگی فعالیت‌هایشان، چند کارشناس حسابدار مالیاتی را استخدام می‌کنند تا بتوانند جریان امور را به‌خوبی کنترل کنند.

کسب‌وکارهای خرد ممکن است که به دلیل محدودیت‌هایی که در بحث اداره خود دارند، در استخدام این چنین افرادی ناتوان باشند. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند که به جای استخدام نیروی تازه، از خدمات شرکت‌های فعال در این زمینه استفاده شود. چرتکه پلاس با آگاهی کامل نسبت به روند جاری و قوانین موجود ، قول خود را در این میبیند که بهترین کیفیت با قیمت مناسب را به مشتریان عزیز ارائه نماید

انواع مالیات در ایران

مالیات و انواع آن در ایران به 2 دسته کلی تقسیم می شوند. هر کدام از این 2 دسته مالیات در ایران زیر مجموعه های خود را دارند:

 1. مالیات های مستقیم
 2. مالیات های غیر مستقیم

ذکر این نکته لازم است که مالیات های مستقیم خود به دو دسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند.

همانطور که اشاره کردیم در طبقه بندی انواع مالیات، انواع مالیات مستقیم به دو دسته مالیات بر دارایی و انواع مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. در بحث مالیات بر دارایی، مبنای محاسبه مالیات، ثروتی است که مودی دارای آن است. اما در انواع مالیات بر درآمد، مبنای محاسبه مالیات، درآمد یک فرد یا شرکت است. همه این موارد با عنوان مالیات های مستقیم شناخته می شوند. در ادامه موارد انواع مالیات بر دارایی را بررسی می کنیم و سپس به سراغ موارد مالیات بر درآمد می رویم.

مالیات بر دارایی

دارایی همه حقوقی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به اشیا، اموال، املاک و غیره دارد و به او اجازه تصرف مالکانه در این موارد را می دهد. مالیات بر دارایی خود به 2 دسته تقسیم می شود:

 • مالیات بر ارث
 • حق تمبر

مالیات حق تمبر؛ زیر مجموعه انواع مالیات بر دارایی

یکی از انواع مالیات مستقیم که در دسته مالیات بر دارایی تعلق می گیرد مالیات حق تمبر است. این نوع مالیات از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد و مدارک از مودی دریافت می شود. مثال این مالیات های حق تمبر، حق تمبری است که روی برگ های چک های بانکی چاپ می شود.

مالیات حق تمبر

یکی از انواع مالیات های مستقیم که در دسته مالیات بر دارایی تعلق می گیرد مالیات حق تمبر است. این نوع مالیات از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد و مدارک از مودی دریافت می شود. مثال این مالیات های حق تمبر، حق تمبری است که روی برگ های چک های بانکی چاپ می شود.

2 – مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که یکی از انواع مالیات های مستقیم است به 7 دسته تقسیم می شود. همه مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم مالیات ها در ایران است که بر درآمد تعلق می گیرد. این 7 دسته از انواع مالیات بر درآمد شامل موارد زیر هستند:

 • مالیات بر درآمد املاک
 • مالیات بر درآمد کشاورزی
 • مالیات بر درآمد حقوق
 • مالیات بر درآمد مشاغل
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • مالیات بر درآمد اتفاقی
 • مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی
 • مالیات بر درآمد املاک

  منظور از درآمد املاک درآمدی است که از طریق دریافت اجاره کسب می شود. به این درآمد مالیات تعلق میگیرد و دارنده این ملک باید مالیات آن را بپردازد. در واقع درآمد اجاره ملک بعد از کسر شدن 25 درصد از آن (بابت هزینه ها و استهلاک ها) برای تعلق گرفتن مالیات بر درآمد ایران مورد محاسبه قرار می گیرد.

  البته اگر اجاره یک ملک تنها راه درآمدی شخص حقیقی باشد، تا میزان مشخصی از مبلغ که دولت در انواع مالیات بر درآمد حقوق از مالیات معاف کرده باشد نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.

  البته انواع مالیات بر درآمد املاک تنها شامل اجاره نیست و نقل و انتقال ملک نیز مشمول مالیات محسوب می شود. در این میان پیشنهاد می کنیم مقاله سپیدار سیستم در مورد مشمولین ارزش افزوده را مطالعه کنید.

  مالیات بر درآمد کشاورزی

  درآمد کشاورزی نیز از مواردی است که مشمول مالیات ها است، البته در حال حاضر در کشور ما چنین نیست. طبق قانون انواع مالیات مستقیم هرگونه درآمد ناشی از فعالیت هایی مثل دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، پرورش زنبورعسل، صیادی، ماهیگیری و موارد مشابه نیاز به پرداخت مالیات ندارند.

  مالیات بر درآمد حقوق

  تعریف مالیات بر درآمد حقوق از مواردی است که دارای پیچیدگی های بسیاری است. به طور کلی اگر یک شخص حقیقی برای شخص حقوقی یا حقیقی دیگری کار کند و در مقابل پول دریافت کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. پرداخت مالیات بر درآمد حقوق به عهده ی کارفرما است، اما این مبلغ در واقع از جیب کارکنان کسر می شود، به این معنی که قبل از واریز حقوق هر شخصی، مالیات حقوق او کسر می شود و به حساب دولت واریز می شود

 • البته در تعریف مالیات بر درآمد حقوق تنها به حقوق هایی که بالاتر از سقف تعیین شده باشند تعلق می گیرد و حقوق های پایینتر از این مبلغ معاف از مالیات هستند. اگر می‌خواهید در مورد مالیات، مطالب بیشتر و تخصصی‌تری بدانید، پیشنهاد می‌کنیم سری به صفحه آموزش مالیات بزنید.

  مالیات بر درآمد مشاغل

  مالیات بر درامد مشاغل به درآمدی تعلق می گیرد که شخص حقیقی با اشتغال به مشاغل تجاری مثل خدمات پزشکی به دست می آورد. در واقع باید از کل فروش کالا یا خدمات مشاغل، هزینه های آن کسر گردد و سپس مالیات آن محاسبه شود. این نوع مالیات بر درامد به وسیله خوداظهاری تشخیص داده و توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می شود.

  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

  هرگونه فعالیت انتفاعی که توسط شرکت های تجاری یا اشخاص حقوقی انجام می شود مطابق قانون شامل مالیات خواهند بود. از جمع درآمد های موسسات و اشخاص حقوقی مالیات دریافت می شود که به آن مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی گفته می شود.

 • مالیات بر درآمد اتفاقی

  حتی بر درآمدهایی مثل برنده شدن در جایزه ها یا اموال بخشیده شده به یک شخص نیز مالیات وضع می شود. تمام درآمدهایی که از این اتفاقات حاصل می شوند و ادامه دار هم نیستند مشمول مالیات هستند.

مالیات غیر مستقیم نیز مالیات هایی هستند که به صورت غیر مستقیم دریافت می شوند. مهم ترین انواع مالیات های غیر مستقیم، نیز به 3 دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • حقوق و عوارض گمرکی
 • مالیات بر مصرف
 • مالیات بر ارزش افزوده

حقوق و عوارض گمرکی (مالیات بر صادرات و واردات)

این نوع مالیات که مهمترین مالیات غیر مستقیم بوده مالیات بر صادرات و واردات نیز گفته می شود، چرا که حقوق و عوارض گمرکی در واقع مالیات هر کشور برای صادرات و واردات کالای مختلف است. این مالیات با عنوان تعرفه های گمرکی مشهور است. حقوق و وعوارض گمرکی از جمله انواع مهمترین مالیات غیر مستقیم است که تابع سیستم های کلان اقتصادی هستند و تغییر در آن ها می تواند شرایط اقتصادی یک کشور را تغییر دهد. این نوع مالیات از مالیات غیر مستقیم تنها یک راه درآمدزایی بی نظیر برای دولت ها نیست، بلکه در بسیاری از موارد برای حمایت از صنایع داخلی استفاده می شود

مالیات بر مصرف چیست؟

مالیات بر مصرف از انواع مالیاتها است که در طول روز بدون توجه به آن در حال پرداخت کردن آن هستیم. زمانی که کالای خاصی تهیه می کنید، در زمان خرید، مالیاتی به همراه قیمت کالا می پردازید. بدیهی است که این مالیات ها به هر کالایی صورت نمی گیرد و کسانی که این دست کالا ها را بیشتر مصرف کنند مالیات های بیشتری هم می پردازند. این نوع از انواع مالیاتها نیز با اینکه از جیب مصرف کنندگان نهایی پرداخت می شود، اما مسئولیت پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

مالیات بر ارزش افزوده

برخلاف مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده از تمامی کالاها و خدمات دریافت می شوند و مصرف کنندگان نهایی باید این مالیات را به همراه قیمت کالا پرداخت کنند. مالیات بر ارزش افزوده (مهمترین انواع مالیات های غیر مستقیم) در مراحل مختلف به یک محصول یا خدمت اضافه می شود.

سخن نهایی

بحث مالیات در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان بحثی بسیار پیچیده است که قوانین جزئیات بسیار زیادی را با خود به دنبال دارد. در این مطلب تلاش کردیم انواع مالیات را به بهترین شکل و در خلاصه ترین شکل و البته در قالب توضیحاتی جامع و مفید ارائه کنیم. اگر شما هم می خواهید اطلاعاتی در مورد انواع مالیات به گفته های ما اضافه کنید، حتما ما را با این کار خوشحال کنید.

خدمات و مشاوره مالیاتی به شرکت ها و موسسات

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام خدمات مالیاتی و دریافت مشاوره مالیاتی از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است؛ چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی شامل چه مواردی است

1- تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی

2-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

3-تنظیم لیست مالیات حقوق

4-صورت معاملات فصلی

5-پیگیری پرونده های مالیاتی، دفاع و لایحه نویسی

مزیت یادگیری زبان برنامه‌نویسی C# چیه؟

با توجه به اینکه بسیاری از نرم‌افزارهای موجود و نرم‌افزارهای در حال توسعه با زبان C# نوشته شدن، امروزه بازار نرم‌افزار با کمبود برنامه‌نویس خوب C# مواجهه و شرکت‌های بزرگ که چندین ساله در حوزه تولید نرم‌افزارهای پیچیده و بزرگ فعالن، در حال رقابت برای جذب برنامه‌نویس C# هستن! این نیاز هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی حداقل تا 15 سال آینده وجود داره و به همین دلیل بازار برنامه‌نویسان C# داغه!

همچنین واقعیت اینه که وقتی شما یک زبان برنامه‌نویسی رو به خوبی یاد می‌گیرید و با منطق حرفه‌ای شغل برنامه‌نویسی آشنا می‌شید، در آینده هر زمان که احساس نیاز کنید، می‌تونید به راحتی به زبان دیگه‌ای سوئیچ کنید.

بنابراین بامداد با شناخت این نیاز، بوت کمپ برنامه‌نویسی C# رو مبتنی بر فریم‌ورک .NET Core برگزار می‌کنه و شما رو به شرکت‌های طرف قرارداد، برای استخدام معرفی می‌کنه…

پرسش‌های متداول

برای مقایسه سطح درآمد برنامه‌نویس‌ها با هم، میتونید این گزارش رو بخونید: https://insights.stackoverflow.com/survey/2020/#top-paying-technologies البته اوضاع در ایران متفاوته و بعضی از اون زبانها در ایران اصلا کاربردی ندارند، اما به هر حال می‌تونه یه حدودی بهتون دید بده که اوضاع کلی چطوره.

زبان برنامه‌نویسی سی‌شارپ و فریم‌ورک دات‌نت، به قدری مدرن، به‌روز و کارآمد هستن که شرکت‌های بزرگی توی ایران اون رو به عنوان زبان پایه‌ای برای توسعه محصولاتشون استفاده کردند. یک زبان چندکاربردی، که شرکت مایکروسافت داره با سرعت و قدرت زیاد گسترشش میده!

بعد از تکمیل دوره بوت کمپ، می‌تونید به عنوان برنامه نویس جونیور به تیم‌های نرم‌افزاری کوچک و بزرگ ملحق بشید. این باعث میشه زیر نظر برنامه‌نویس‌های سینیور فرصت فعالیت پیدا کنید و متناسب با نیازهای اون تیم، رشد و یادگیری خودتون رو دنبال کنید. یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای بوت‌کمپ برنامه‌نویسی بامداد، در شعار Learn how to learn  خلاصه می‌شه. یعنی توی این بوت کمپ یاد میگیرید که چطور ضمن همکاری با یک تیم نرم افزاری، مهارت و دانش خودتون رو افزایش بدید. به عبارت دیگه یاد میگیرید که چطور بیشتر یاد بگیرید! و این مهم‌ترین راز پیشرفت یه برنامه‌نویسه.

چون تمام طول دوره بوت کمپ با تمرین و پروژه سپری می‌شه و باید بتونید خارج از ساعات برگزاری بوت کمپ هم روی پروژه‌ها و تمرین‌ها کار کنید و توی پلت فرم‌های کار تیمی، با بقیه همکلاسی‌ها و مربی‌ها تعامل کنید، لازمه لپ‌تاپ یا کامپیوتر شخصی داشته باشید. اگه به صورت حضوری قصد شرکت در بوت‌کمپ رو دارید هم، باید لپ‌تاپتون رو با خودتون بیارید. نکته بعدی که لازمه بهش توجه کنید اینه که هنوز توی دوره مبارزه با ویروس کرونا هستیم و لوازم شخصی بهداشتی، مثل ماسک و الکل ضرورت داره.

رسیدن هر کدوم از بوت‌کمپرهای بامداد به جایگاه شغلی دلخواهشون، یه پروژه و یه مأموریت جدی برای ما به حساب می‌آد. مربی‌گری تا رسیدنتون به هدف شغلی دلخواهتون، یکی از ماموریت‌های بامداد به حساب می‌آد.

اما پاسخ دقیق این سوال بستگی به ترجیح شما در زمینه اشتغالتون داره.

 • استخدام: پروفایل پیشرفت شما رو به شرکت‌ها و سازمانهای علاقمند معرفی می‌کنیم و هم به موازات، آموزشهای لازم رو براتون در نظر می‌گیریم؛ مثلاً نحوه نوشتن رزومه حرفه‌ای، فن مذاکره، فن مصاحبه استخدامی و … به عبارت دیگه، مربی‌گری شما رو تا نشستن پشت میز کارتون، به عهده می‌گیریم.
 • راه‌اندازی استارت‌آپ: یکی از انتخابهای جذاب شما اینه که تیم‌های 4 یا 5 نفره تشکیل بدید و روی یه ایده ناب سرمایه‌گذرای کنید. بامداد از مرحله ایده‌پردازی تا توسعه ایده و تجاری شدنش در کنار شماست و به مراکز نوآوری که خیلی هم علاقمند هستن به جذب تیم‌های استارتاپی خلاق، معرفی‌تون می‌کنه و متقاعدشون می‌کنه که ازشون برای شما سرمایه جذب کنه.
 • آزادکاری: خوب اگه نه برای دیگری کارکن هستی و نه اهل ریسک و استارتاپ، فریلنسینگ یا آزادکاری انتخاب بعدیته. یعنی دریافت یه پروژه نرم‌افزاری از یه شرکت یا سازمان و انجامش توی خونه و دریافت دستمزد توافق شده در روز اول. بامداد توی این مسیر هم راهنمایی و کمکت می‌کنه.
 • مهاجرت: و در نهایت اگه خیال دارید از کشور خارج بشید، مربیان شما توی بوت کمپ بامداد راهنمایی لازم رو برای انتخاب مقصد مناسب برای یه برنامه‌نویس در اختیارتون قرار می‌دن. اینجا هم چیزی که مهمه توانایی‌های شماست که با راهنمایی مربیانتون، به سمت و سوی درست هدایت می‌شن.

 اگه تهران هستید، بله! ما محیطی رو به عنوان فضای اشتراکی در نظر گرفتیم که بچه های بوت کمپ بتونن خارج از ساعت بوت کمپ هم با یک هزینه حداقلی، داخل اون فضا میز اجاره کنن و به صورت تیمی به همکاری تیمی خودشون برای رسیدن به نتیجه پروژه‌هایی که به عهده می گیرن، ادامه بدن.

بله بوت کمپ پیشرفته بامداد برای تمرکز ویژه بوت‌کمپرها، روی زمینه‌های تخصصی ویژه طراحی شده. افرادی که توی بوت‌کمپ پیشرفته شرکت می‌کنن، زمینه تخصصی خاصی رو انتخاب می‌کنن و توی اون زمینه، زیر نظر بهترین مربی‌های اون رشته، آموزش می بینن و پروژه انجام میدن.

از کجا باید شروع کنم؟

فرم زیر رو پر کنید تا برای سهیم شدن تجربه افراد متخصص گروه ، باهاتون تماس بگیریم.

همچنین اگه سوال یا ابهامی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید:

0990030002609900300025

به جز روزهای تعطیل، هر روز از 8 صبح تا 5:30 عصر هستیم…

خدمات چرتکه پلاس

حسابرسی

حسابداری

مالیاتی

بیمه‌ای

حقوقی و ثبتی

آموزشی

نرم‌افزاری

مشاوره