نماینده کارگران در شورای عالی کار:

⭕️ بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید مردم و کارگران از فروردین تا بهمن ۹۸ کم شده است/ به دنبال اعمال تورم بر روی سبد معیشت هستیم و به نمایندگی از کارگران، به دنبال ۶۰ درصد افزایش هستیم.