▪️هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است. لایحه بودجه_۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.

▪️حداقل حقوق در سال ۹۸ رقمی معادل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است. افزایش این رقم تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده‌ایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به‌همراه می‌آورد
ّ